DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat af DSF årsmøde 2007
Referat af DSF årsmøde 2007
Referat af DSF årsmøde 04/3/2007 14:00, FKS Hallerne, Odense
Referent: Per Bressendorff (PB).
Mødet indledt 14:15

Tim Andersen (TA) bød velkommen og forslog Carl Erik Sander (CES) som dirigent.

Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt varslet ifølge vedtægterne.


Formanden aflagde beretning.

Herunder bød TA velkommen til Erkki Søndergaard, formanden for Dansk Luftskytte Forening København og forklarede om deres ønskede tilknytning.

TA orienterede om forholdet til JM.

Tillykke til Kokken (Peter Munk Andersen) som IROA og velkommen til Mads Peter Bach som webredaktør.

Der var spørgsmål til DSF’s planlagte besvarelse til JM og TA redegjorde for dette.

Formandens beretning blev godkendt.

Beretninger fra udvalgene:

NROI ved TA for Steen Nitschke (SHN):

Orientering vedrørende licenskurser m.m. SHN har lovet at, uanset udfald af JM sagen, vil der også fremover kunne være licenskurser.

Ordensudvalget:

CES: Der har ikke været problemer.

Udtagelsesudvalget.

HFN: Der er i år ledige pladser til EM.

Teknisk udvalg:

Intet at bemærke.

Ungdomsudvalget:

Intet at bemærke

IT og PR-udvalg:

Ny webmaster, men derudover intet at bemærke.

IPSC udvalg:

TA: omfattet af beretning.

CES. Hvordan går det med mini-riffel? Det ved TA ikke. Aktiviteter afventer JM beslutning.

Dynamisk udvalg:

Steel: FJ: Ligger stille af forskellige årsager. Inddækket stål diskussion ikke færdig. TA lover at tale med Erik Jensen, men TA mener vi nok får det som vi vil have det.

FJ: Mindste afstand på stålmål bør være 6,5 m og ikke 7 meter (aht. 7 yards kravet).

Statisk udvalg:

TA på vegne af PL: Kombi blev ikke afholdt.

Disciplin og programudviklings udvalg:

TA på vegne af SHN: Udvalget indstiller til nye luftdiscipliner – se senere.

Regnskab:
Lars Thilqvist (LT) forelagde regnskab. Se det udleverede regnskab.

Fremgang i kontingenter på ca. 25.000,- Nettoresultat på ca. 30.000,-

Tine spørger om der kan laves RM på en anden måde næste gang så det ikke giver underskud.

Formatet på RM diskuteredes. FJ mener der skal være RM uanset om det koster penge. PB siger der er nye der skal til med nye ideer.

LT forelagde budget, men kommenterede at det var usikkert aht. manglende overblik over JM omkostninger.

Derefter blev regnskabet godkendt.

LT redegjorde for CES fonden og for de penge der er kommet ind fra danske og udenlandske kilder.

PB beder om at vi husker at orientere bidragsgiverne om hvad pengene er gået til.

Kaffepause13:40 – 14:00.


Indkomne forslag:

Optagelse af Dansk Luftskytte Forening København’s skydediscipliner Benchrest og Field Target med forbehold for godkendelse af Unionen.

Orientering ved Erkki.

Optagelse af programmerne enstemmigt vedtaget.


Fastsættelse af kontingenter m.m.

Ingen ændringer. Godkendt.

Valg til bestyrelsesposter:

På valg:

Formand: TA - Genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Henrik - genvalgt

Suppleant: Peter Hansen - genvalgt

Revisor: Ingvar Vejlund (IV) genopstiller. Valgt.

Revisorsuppleant: Rikke Hallengren (RH) genopstiller. Valgt.

Valg til udvalgsposter:

Ordensudvalget:

CES, TA, John Westgard (JW)

Udtagelsesudvalg:

HFN, Jørgen Koch (JK), Bo Stampe (BS),

Teknisk udvalg:

Ingen på valg

Ungdomsudvalg:

Ingen på valg.

PR og IT udvalg.

Mads Peter Bach (MPB), (MPB indsupplerer efter behov)

IPSC udvalg:

TA, Riffel: Kim Nielsen (KN), Shotgun: Per Jensen (PJ), Pistol: Tine Sødergren (TS)

Dynamisk udvalg:

Ikke på valg

Statisk udvalg:

Ikke på valg

Disciplin og programudviklingsudvalg:

Ikke på valg


Eventuelt:

Lodtrækning blandt 800 Tjenestepistolskydninger til:

Præmievåben Glock 34 fra Top Guns, Lars Beck OGI

2x høreværn fra Gunparts, Peter Gravør ÅPK og Peter Bjørn KS.

Sponsorerne hyldet med klapsalver.

PB forslog at der ikke skulle indsamles til CES fonden på generalforsamlinger. Det er synd, at det er de fremmødte, der skal bøde for at stille op.

Tine forslog at der blev indsamlet til diverse stævner.

Tine ønskede koordinering af EM træning, trøjer m.m.

Mulighed for at skyde tjenestepistol på forskellige baner blev diskuteret. TA foreslog at man søger om dispensationer på et vist antal dage om året. Foreslog at man anvender de ressourcer der findes i bestyrelsen m.m. til at få hjælp.

CES indsamlede til CES fonden 900 kr. voksede den med!

Formanden takkede for god ro og orden

Årsmødet slut kl. 16:30

 

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2018 RocketTheme Joomla Templates