DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat af DSF årsmøde 2009
Referat af DSF årsmøde 2009
Referat af DSF årsmøde 22 feb. 2009 13:00, Hotel Hedegården, Vejle
Referent: Per Bressendorff (PB).


Mødet indledt 13:10 (20 deltagere).

Tim Andersen (TA) bød velkommen og forslog Carl Erik Sander (CES) som dirigent.

Enstemmigt vedtaget.

CES takkede for det arbejde, der er lagt i at få IPSC accepteret.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt varslet ifølge vedtægterne.


Formandens beretning:


Formanden aflagde beretning.

Ingen kommentarer

Formandens beretning blev taget til efterretning.


Beretninger fra udvalgene:Ordensudvalget:
TA – Intet at bemærke.


Udtagelsesudvalget.
Henrik Falster Nielsen (HFN) – intet at bemærke


Teknisk udvalg:
Knud Erik Poulsen (KEP) (via TA) specifikation af kegleborde, input til godkendelse af volde m.m.


Ungdomsudvalget:
KEP (via TA) Intet at berette


IT og PR-udvalg:
Mads Peter Bach (MPB) - On-line kursussystem til licens ved PB.
Yderligere tiltag kommer.


IPSC udvalg.
TA – Intet arbejde i udvalget, men TA arbejdet med IPSC Rules Committee, Production Committee samt Presidents Council.


Dynamisk udvalg:
KEP (via TA) – intet nyt


Statisk udvalg:
Peter Larsen (PL) (via TA) – Intet at bemærke


Disciplin og programudviklings udvalg:
KEP (via TA) – Intet nyt


Erkki Søndergård (ES) - Luft.
Opgivet indendørs
Ca. 15 medlemmer.


NROI - Steen Hoffman Nitschke (SHN):
Forventer der kommer flere nye IPSC licensskytter efter JM tilkendegivelse.
Instruktøruddannelse.
Begynderkurser for helt nye skytter.
Action Air – IPSC ”softgun” skal inkluderes.
Moodle (red.: on-line kursusprogram) bruges til andre uddannelsestyper.
Mini RO kursus (træn selv)Regnskab


Lars Thilqvist (LT) forelagde regnskab. Se det udleverede regnskab.

MPB: Underskud på stævner? LT: Mangler afslutning af RM og afregning for SweDen cups.

Derefter blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag.


Indkommet ved MPB.

18.4. Såfremt udvalget væsentligt reviderer reglementet for et af de af årsmødet godkendte discipliner, skal det reviderede reglement offentliggøres på forbundets website. Det reviderede reglement kan tidligst træde i kraft tre måneder efter denne offentliggørelse, med mindre det inden da godkendes på årsmødet.

Motiveret ved TA,
Accepteret


Fastsættelse af kontingenter m.m.


Uændret
Forslag:  Alle under 20 år betaler halv pris i kontingent. Det samme gælder licenskursusgebyr. Vedtaget.


Valg til bestyrelsesposter:


På valg:
TA: - Genopstiller - valgt
HFN: - Genopstiller - valgt

Suppleant:
Peter Hansen (PH) – Genopstiller - valgt

Revisor:
Ingvar vejlund (IV) – Genopstiller - valgt

Revisorsuppleant:
Vacant.


Valg til udvalgsposter:Ordensudvalget
CES, TA, John Westgard (JW)
Alle genopstiller – valgt


Udtagelsesudvalg – ikke på valg i år, men består af:

HFN,  Bo Stampe (BS) – genopstiller – valgt
Rene Voss (RV) - valgt


Teknisk udvalg: ikke på valg – men består af:

KEP, Peter Munk Andersen (PMA), SHN

Ungdomsudvalg: ikke på valg – men består af:

KEP – genvalgt
Finn Johansen (FJ) – genvalgt


PR og IT udvalg
MPB – genopstiller
PB - valgt
Jan Rajchman (JR)- valgt


IPSC udvalg

Fmd.: TA, - genopstiller – valgt
Riffel: Jesper Thor Slaarup  (JTS) - valgt
Shotgun: Per Jensen (PJ) – genopstiller - valgt
Pistol: – René Voss

Dynamisk udvalg: ikke på valg – men består af:

KEP
Steel: FJ
Bowling og Bianchi:
PPC: HFN


Statisk udvalg: ikke på valg – men består af:

PL
Kombipistol, Kombiriffel og National Match: TA
Tjenestepistol: HFN
Metalsilhuet og langdistrance: PL
Luft: SHN


Disciplin og programudviklingsudvalg: ikke på valg – men består af:

KEP
SHN


Eventuelt:


PMA: Tak til PB for licenskursuside og RM’ere.
Per orienterede om planer for RM, indbyder til deltagere i committee.

PMA – Vi skal have Nordisk Mesterskab i Riffel. TA har lovet et hurtigt svar.RV vil gerne prøve at se hvor mange han kan skrabe sammen.

PMA – RM på HB? Sætte deadline for hvornår vi skal sige hvis det ikke bliver til noget. Næste møde på HB er 3/3 hvor vi vil vide mere.

FJ orienterede om rangliste.HFN mente ikke dette havde været diskuteret i bestyrelsen.

TA orienterede om fremtiden mht. våbentyper osv. (kaliber, andre rifler, semi-auto rifler)

Banekendtgørelse tilpasses. Vi arbejder med JM’s skydebanesagkyndige.

RV – Shotgun? (slugs). Det er ikke noget der har høj prioritet. RV vil gerne have det så han kan træne med slugs inden han tager til shotgun stævner.

PMA – ønsker dansk ”pin” til udveksling m.m. ClassicTarget sponsorerer evt. Mødet tilkendegav positiv holdning hertil.

RV foreslår standard trøje til DK hold. BS har oplæg fra tidligere år.Lodtrækning af præmievåben


Pistol: Peter Holde Hansen - Farum
Høreværn: Thor Galadrim - Farum

CES bad LT redegøre for CES fonden. Den er brugt til at betale advokatregninger med. Der er ca. 10K tilbage. CES lod hatten gå rundt.


Årsmødet slut kl. 14:15

 

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates