DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat af DSF årsmøde 2008
Referat af DSF årsmøde 2008

Referat af DSF årsmøde 24/2/2008 14:00, Kalvebod

Referent: Per Bressendorff (PB).


Mødet indledt 14:05 (24 deltagere).

Tim Andersen (TA) bød velkommen og forslog Bo Stampe (BS) som dirigent.

Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten takkede for valget konstaterede at mødet var lovligt varslet ifølge vedtægterne.


Formanden aflagde beretning, herunder bl.a. om:

  • God gang i Aalborg der afholder Lindholm Open og DSF København som er meget aktive.
  • Uro omkring banediscipliner, men efter godt input er der ved at komme skred i sagen.
  • Kombiriffel tegner godt. I år vil der være stævner på Kalvebod og Hanebjerg.
  • Mht. Justitsministeriet (JM) er der efter 10 måneder ved at komme gang i den igen. Vi har modtaget spørgeskema, der viser at de ikke helt er inde i dansk sportskydning, men vi svarer som sædvanligt pænt.
  • Forholdet til Dansk Skytte Union (DSkyU) er meget fint med støtte hele vejen.
  • Rejseaktivitet til IWA, forskellige IPSC komiteer.
  • Mads Peter Bach (MPB) (webmaster) barsler snart med ny platform for vores web.
  • Licenskurser har god tilmelding med de første 3 kurser i 2008 fuldtegnede.
  • Tak til alle ikke mindst sponsorerRalf Karup Jensen (RKJ) spurgte til vores svar til JM. TA informerede.

Formandens beretning blev godkendt.

Beretninger fra udvalgene:Ordensudvalget:

TA: Der har ikke været problemer.


Udtagelsesudvalget.

Henrik Falster Nielsen (HFN): Der er i har ikke været noget.


Teknisk udvalg:

Knud Erik Poulsen (KEP): Intet at bemærke.

Ungdomsudvalget:

KEP. Har ligget helt stille.


IT og PR-udvalg:

MPB: Ny hjemmeside på vej indenfor en måneds tid. Modtager gerne forslag, som der nu er større chance for kan lade sig gøre.


IPSC udvalg.

TA: Udvalget har ikke været involveret i afholdelse.

Mark Weizinger (MW): Ved SweDen cup skal der nu skydes 5 matches for at være med om præmie.


Dynamisk udvalg:

KEP:

Tjeneste, der arbejdes på at kunne køre det via Internettet.

Arbejder på at få kegleskydning op med faste intervaller og ikke bare en gang om året.

Har fået god støtte fra centeret på Kalvebod.

Der var spørgsmål til økonomi til borde m.m.

KEP: Hentes ind igen ved ”afdrag” i forbindelse med hver skydning.


Statisk udvalg:

Peter Larsen (PL): Metalsilhuet og langdistance. Der sker ikke meget herhjemme. Ser nu i stedet på kombiriffel. VM i metalsilhuet i Finland til august.


Disciplin og programudviklings udvalg:

KEP:

KEP og Finn Johansen (FJ) arbejder på at udvikle dynamisk terrænskydning, som ligger mellem traditionelt terrænskydning og IPSC. Så megen dynamik som muligt uden risiko. Specielt for ikke-IPSC skytter.

TopGun har sponsoreret to pistoler som præmier i forbindelse med introduktionen.

FJ: også fra andre bla. fra Hunters.

Luft.

Erkki: berettede at de har fået godkendt baner hvor der kan skydes luft. Prøver at få vinterbaner, men det går ikke så godt. Der skal afholdes prøveskydninger. Ingen adgang til vinterbaner i Lyngby. Godkendt som prøvediscipliner af DSkyU.


NROI - Steen Hoffman Nitschke (SHN):

Har lige haft NROI generalforsamling. Har fået ca. 45 nye licensskytter. NROI er ved at lancere en ny RO struktur, klub RO osv. Kommer om ca. 6 måneder. Tager også højde for nyt regelsæt udarbejdet med Erik Jensen.

NROI har fået egen ny hjemmeside, med bla.a stæver og RO aktiviteter.

Regnskab

Lars Thilqvist (LT) forelagde regnskab. Se det udleverede regnskab.

Lars Hageman (LH): Kan vi få 50% rabat på licensbeløb for nye, så de kun skal betale resten når de bliver aktive? FJ synes frafaldet er acceptabelt.

Petter Hansen (PH). På licenskursus er de på niveau med de øvrige skytter. Når de kommer til matcherne føler de sig utilstrækkelige. Bør have en føl ordning, så de bliver hjulpet gennem de første matches.

HFN er det de nye eller gamle der forsvinder?

RKJ: God ide med føl ordning. Vi kender ikke grundene. Bestyrelsen burde ringe til de der melder sig ud og spørge hvorfor.

SHN: Folk der har meldt sig ud og kommer tilbage, hjælper vi i gang så det ikke skal have en helt ny licens. For at holde på folk skal vi have små matches, som TinCup, Hagematch osv. De store er for uoverskuelige for nye.

MPB: Er de der forsvinder medlem af foreninger eller er de for alene?

LT: Lover at se på statistik på om det er de nye eller gamle der forsvinder.

Erkki: Savner træningsmatches. Måske har folk heller ikke gjort sig klart hvad det koster at træne for at komme op på et acceptabelt niveau.

SHN: Klassificeringssystem findes i udlandet. Det kan vi bare overtage. Mener også vi mangler en fornuftig klubstruktur.

KEP: Er der ikke blevet udsendt girokort for B licenser? LT: Jo der er evt. fejl. Fastholdelse af nye skytter, har vi i NROI et projekt for køre. Klubregi er vigtigt for sammenholdet og fordeling af opgaver.

FJ: SAS og krudtuglen har udvidet medlemstal. Spørgsmålet er om diskussionen kun er validt for IPSC licensskytter, og at det ikke er et generelt problem.

LH: Foreslog at man for at få licens, skal man skyde og deltage i 2 matches inden man får den endelige licens. Forsamlingen fandt dette forslag så godt at der klappedes af det.

PB: Foreslår straksafskrivning af skivepinde m.m.

LT: Er interesseret i at vide hvorfor folk forsvinder, og lover at se nærmere på det.

Derefter blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag.


BS: Nye trøjer.

PB: Er det kun landsholdstrøje eller kan andre få en der ligner, men ikke er landshold?
KEP forslår en som alle danskere kan bruge uanset om de skyder internationalt eller ej.
MW: Forslår samlet indkøb for at få prisen ned.
SHN: Prøve at få Peter til at se på Filippinske priser.
KEP: Skal de bestilles til enkelte personer? Eftersom der er navn på. Hvad med sponsorer? Hvad hvis der kommer ændringer?
FJ: Hvis det er en landsholdstrøje så skal folk skyde i den.
HFN: Så skal de have den gratis.
TA: Krav om trøje til Indtog og en filmdag, men så op til folk til resten. Så gerne en uden IPSC logo til andre discipliner.
PB: Er det også et spørgsmål om foreningen skal betale? BS: Nej det er ikke tanken.

Generalforsamlingen opfordrer til at der arbejdes videre med forslaget.

Udvalg: BS; SHN; TA. Peter Munk Andersen (PMA)

Fastsættelse af kontingenter m.m.


Ingen ændringer. Godkendt.

Valg til bestyrelsesposter:


På valg:

LT - genvalgt
PB - genvalgt
Mats Bäckström (MB) – ønsker ikke genvalg, bestyrelsen forslog Henrik Lindberg (HL) som genvalgtes.

Suppleant:

PH – genvalgt

Revisor:

Ingvar Vejlund (IV) – genvalgt

Revisorsuppleant:

Rikke Hallengren (RH) - genvalgt

Valg til udvalgsposter:Ordensudvalget – ikke på valg i år, men består af:

Carl Erik Sander (CES), TA, John Westgard (JW)


Udtagelsesudvalg – ikke på valg i år, men består af:

HFN, Jørgen Koch (JK), BS,


Teknisk udvalg:

KEP - genvalgt.
PMA – genvalgt
SHN - genvalgt


Ungdomsudvalg:

KEP – genvalgt
FJ – genvalgt


PR og IT udvalg – ikke på valg men består af:

MPB, (MPB indsupplerer efter behov)


IPSC udvalg – ikke på valg men består af:

TA,
Riffel: Kim Nielsen (KN),
Shotgun: Per Jensen (PJ),
Pistol: Tine Sødergren (TS)

Dynamisk udvalg:

KEP - genvalgt
Steel: FJ - genvalgt
Bowling og Bianchi: TA - genvalgt
PPC: HFN - genvalgt


Statisk udvalg:

PL - genvalgt
Kombipistol, Kombiriffel og National Match: TA - genvalgt
Tjenestepistol: HFN - genvalgt
Metalsilhuet og langdistrance: PL - genvalgt
Luft: SHN - genvalgt


Disciplin og programudviklingsudvalg:

KEP - genvalgt
SHN - genvalgt

Eventuelt:


KEP: Orienterede om støttemuligheder som beskrevet i Skytten. RKJ: Har brugt det og det virker.

MPB: Hvordan ser det ud med skydning på stål. Erik Jensen slæber på fødderne. Hænger på JM. Prøver med hjælp fra DSkyUs breddekonsulent til at skubbe på.

LH: Skal vi ikke have nogle andre med til at trykke på JM? TA: Forklarede lidt om hvordan vi ser på det.

FJ: Stål er også en miljøbelastning. Orienterede om andre muligheder, som undersøges nærmere.

FJ: Kan vi skyde matches på Kalvebod?
TA: Kun såfremt man kan stoppe øjeblikkeligt og ”gå ind og tage en kop kaffe”. Ikke officielle matches, hvor en afbrydelse ville give principielle spørgsmål.

PB: Hvad sker der med Rooster Mountain 2008?
TA: Tør godt planlægge med RM selv under JM situationen. Indkalder til stormøde snarest.


Lodtrækning om høreværn og præmievåben:

Rene Sloth – (Lind SKF) -høreværn
Morten Gissel – (ÅPK) - høreværn
Peter Larsen – Farum - PistolÅrsmødet slut kl. 16:00

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates