DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat fra DSF årsmøde 2013
Referat fra DSF årsmøde 2013

1. Valg af dirigent

Finn Johansen valgt, konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt.

 

2. Formanden aflægger beretning

Se seperat beretning.

Taget til efterretning.

 

3. Udvalgsformændene aflægger beretning, herunder NROI

Ordensudvalget:

Intet at lave

 

Udtagelsesudvalget:

Henrik F. Nielsen: Udvalget har udtaget skytter og sat hold til EM i IPSC Handgun. Håber på at Danmark får tildelt flere pladser.

 

Teknisk udvalg:

Knud Erik Poulsen (KEP): Arbejder med alternative ophæng til opstilling af stål, i samarbejde med BSM.

 

Ungdomsudvalget:

KEP: Ikke det store. Der er udarbejdet en politik for hvordan unge kan optages uden våbenpåtegning.

 

IT & PR udvalget:

Mads Peter Bach (MPB): Ikke det store, vi nåede ikke det planlagte i 2012, men håber på bedre fremdrift i 2013.

 

IPSC udvalget:

Tim Andersen (TA): 3 lv. matches sidste år - meget professionelt, ingen rettelser fra IROA

 

Dynamisk udvalg:

KEP: Intet.

 

Statisk udvalg:

Finn Johansen (FJ): Der bliver lavet om på våbenklasser. Fri er fri. Revolvere må ikke længere bruges i standardpistol. 15m grov, regelsæt klar per 1/5, træder i kraft 1/6.

Jack Rømer (JR): spørgsmål om hvorfor revolver ikke længere kan bruges i standardpistol.

KEP: hvorfor slår DSF alle Fri-klasser sammen?

FJ: Det gør ingen forskel hvilke våben der bruges, resultaterne er de samme.

TA: Der er få som skyder de åbne klasser. Ved at slå dem sammen er der flere om buddet.

Erikki Søndergaard (ES): Mener at .22 skytterne vil få en fordel, at det er nemmere.

KEP: Det er forkert at lade en .22 klasse ødelægge det som er startet som en grovklasse.

 

Udvalget træder sammen igen, og genovervejer.

 

Disciplin & programudvikling:

Intet nyt

 

NROI:

(se seperat dokument)

 

 

4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab

Vi betaler for lidt flere skytter end der er licensskytter, for at få lidt flere pladser til EM og VM.

Regnskabet godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyrer m.v..

Bestyrelsen foreslår ændret:

Foreningsgebyr: hæves fra 600 til 680

Foreslår DSF skydninger på stævnekalenderen gir' 5,- per skydning til DSF, 10,- for DM'er.

 

TA: Unionen mangler penge til drift og elitearbejdet. DSF mener unionskortet er en dårlig løsning. Vi vil gerne gi' penge til drift og elite, men på en anden måde. Det er også en måde at lade andre discipliner end IPSC (gennem licensgebyrer) bidrage økonomisk.

Claus Henneberg (CH): mener ikke brugerbetaling er vejen frem. IPSC og Steel kommer ikke på OL programmet.

FJ: man har indflydelse på fordeling af elitemidler ift. det man selv betaler ind. Der kommer eksterne tilskud til elitearbejdet, som vi kan få del i hvis vi er med til at betale.

FJ: Vi er repræsenteret i pistolsektionen, som har valgt at ville støtte IPSC og Steel.

Begge dele vedtaget.

 

7. Valg af bestyrelse

Formand: Tim Andersen valgt

Næstformand: Henrik F Nielsen (for et år)

Bestyrelsesmedlem: John Westgard valgt

 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Bo Stampe Madsen valgt

 

9. Valg til udvalg.

Ordensudvalget:

Formand: Bo Stampe Madsen valgt

Mads Peter Bach valgt

 

Udtagelsesudvalget:

Formand: Henrik F Nielsen valgt

Lars Hagemann valgt

Bo Stampe valgt

 

Statisk udvalg:

Luft: Erkki Søndergård valgt for et år

 

Teknisk udvalg:

Formand: Knud Erik Poulsen valgt

Peter Munk Andersen valgt

 

IT udvalg:

Formand: Mads Peter Bach valgt

Henrik Laursen valgt

Jan Rajchman valgt

 

IPSC udvalg:

Formand (og Regional Director): Tim Andersen valgt

Riffel: Mark Weisinger valgt

Shotgun: Per Jensen valgt

Pistol: Bo Stampe Madsen valgt

 

Valg af revisor samt revisorsuppleant:

Revisor: Knud Erik Poulsen valgt

Suppleant: Vakant

 

10. Eventuelt

Peter Munk Andersen (PMA): Hvordan med rifler og store kalibre?

TA: Ok respons vedr. kalibre fra RP. Vi splitter rifler fra og har sendt 4 kaliber-ansøgninger frem i samarbejde med DGI-Skydning for 2 uger siden. Vi foreslår våben som kan kamre de ønskede kalibre sikkert. Riffelansøgning fremsendes i Unionsregi indenfor 14 dage.

Der vil blive kigget på patron-hylstre problematikken.

 

Jens Bo Madsen (JBM): Kommer der flere baner hvor der kan skydes IPSC?

HFN: Der arbejdes på nogen i Jylland.

CH: Måske Nyk. Sjælland og Slagelse, men ikke noget konkret.

 

PMA: Hvordan med information til EM deltagere, og kommer der nye trøjer til dem?

 

TA: Vi informerer når der kommer noget og de sidste slots er kommet.

 

PMA: Andre lande er bedre til at komme med information.

 

CH: Var det en ide med fælles hotel for DK-deltagere?

 

PB: Måske skulle deltagerne selv arrangere noget, så DSF kan støtte.

 

KEP: Måske en hold-koordinator kunne hjælpe med det?

 

CH: Det er nok for sent til EM, men lad os prøve at gøre noget til VM i Florida.

 

TA: Tak til Per Bressendorff for lang og tro tjeneste i bestyrelsen.

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates