DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Formandens beretning for 2012
Formandens beretning for 2012

 

DSF Årsberetning 2012-13.

Februar 2013.

 

Det anerkendte amerikanske sportstidsskrift ”Front Sight” nævner vores årlige Rooster Mountain IPSC Level III konkurrence som en ”Must Shoot” event sammen med 4 andre Europæiske IPSC matcher. Det viser, at Danmark for alvor er på verdenskortet også indenfor IPSC skydning. Samtidig er vi i front på IPSC Riffelsiden, med en årlig international match der har deltagelse af skytter fra mellem 5 og 10 lande. På Steel Challenge fik vi en holdmedalje samt tre individuelle medaljer med hjem fra EM i Holland, og vi er gået fra 14 til 16 IPSC Presidents Medals i 2012, - vi klarer os internationalt rigtig rigtig godt, ikke mindst i betragtning af vores størrelse.

 

20% nettofremgang i Licenshavere, og 30% i på Foreningssiden er flot, ikke mindst i disse tider. Nu er det op til os at fastholde og udbygge disse fremgange. Dette gøres ved flere og bedre tilbud til skytterne samt øget assistance til foreningerne. Og så må vi desværre til at se i øjnene, at vi nok med tiden bliver nødt til at hive lidt flere midler op af lommerne på vores medlemmer, men skydesporten vil vedblive at høre til de billigere sportsgrene, man kan dyrke.

 

Vores licenskurser kører nu 4 steder i landet, med i alt (foreløbig) 8 kurser til A-licens (IPSC) alene. Vores dommerorganisation NROI (National Range Officers Institute), der varetager al dommervirksomhed af licensskydninger i DSF, gør et meget stort arbejde, og internationalt i IROA (International Range Officers Association) har Danmark for nuværende 8 internationale dommere, der rejser over hele verden.

 

På den nationale side er der gang i vores Kombipistol og Tjenestepistol samt 200M Kombiriffel. Vi har fået sponseret en Biatholn riffel af Anschütz, og ha r købt en. Disse to udlånes til alle foreninger der vil prøve kræfter med den nye 15 og/eller 50m Kombiriffel.disciplin. Af nye tiltag starter vi en langdistanceskydning op på riffel, det første testarrangement til afholdelse medio marts er allerede i skrivende stund ved at være fuldtegnet med op mod 100 deltagere. Yderligere er der en ny 15M pistoldisciplin på beddingen, med vægt på både præcision og hastighed, til vintersæsonerne.

 

Og så blev i marts 2012 ”rigtigt” medlem af Unionsfamilien. Vi har forsøgt at påvirke Unionens virke hvor vi har ment det ville gavne sagen for dansk skydning, med vekslende held. Her må vi nævne Unionskortet som et af de områder, hvor vi ser helt anderledes på tingene end Unionsstyrelsen. Her skal det gøres klart, at vi ikke er imod at betale til Unionens drift samt Elitearbejde, men vi finder at der er andre veje, der ikke har de kraftige negative sideeffekter som vi mener Unionskortet fører med sig, og at Forbundene selv er de bedste til at afgøre hvilke betalingsmodeller der er bedst for dem selv. Endelig mener vi, at indflydelsen på elitearbejdet skal være (nogenlunde) proportional med indskuddet.

 

På pistolkaliber- og halv-auto riffelsiden har vi omsider her i januar haft det længe ventede møde med Rigspolitiet. Mødet forløb i god stemning, og vi har, i samarbejde med DDS, fremsendt en ansøgning om 4 kalibre. Ansøgning om rifler er i støbeskeen og afsendes indenfor 14 dage.

 

En stor tak til hjælpere, banebyggere, dommere, og alle de øvrige, der gør et stort stykke arbejde for DSF.

 

Og en tak til vores trofaste sponsorer skal det også lyde.

 

Det kommende år bliver ikke kedeligt. ☺

 

Tim Andersen

Fmd. DSF

 

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2018 RocketTheme Joomla Templates