DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat fra DSF årsmøde 2014
Referat fra DSF årsmøde 2014

1. Valg af dirigent

Finn Johansen valgt, konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning

Se separat dokument.

3. Udvalgsformændene aflægger beretning

Ordensudvalget: Der har ikke været noget som udvalget skulle behandle.

Udtagelsesudvalget: Der har været udtagelse til VM og NM IPSC. Vi beder stævnearrangører om at indsende resultater til resultatdatabasen, så vi får et endnu bedre grundlag for udtagelserne.

Teknisk udvalg: Der har ikke været noget som udvalget skulle behandle.

Ungdomsudvalget: Der har været en henvendelse omkring hvad mulighederne for ungdomsskytter som gerne vil skyde IPSC, men ikke er gamle nok til SKV3. Der er muligheder, udvalget tager stilling til hver enkelt sag.

IT og PR- udvalget: Håber på at få gjort mere ved hjemmeside med mere i 2014.

IPSC udvalget: Det kører meget godt herhjemme. Internationale matches sanktioneres uden problemer. Det nordiske samarbejde går ikke så godt, men der arbejdes på sagen. Der er lidt problemer ifm. udtagelse af hold til NM, når matches er udsolgt som f.eks. Rooster Mountain.

Dynamisk udvalg: Steel Challenge i Holland blev udsolgt på 2 dage, pga. begrænset deltagerantal. Vi vil derfor gerne afholde et stævne udendørs i København med plads til flere deltagere. Der kræves en del penge til materiel.

Statisk udvalg: der er kommet en ny disciplin, 15m kombipistol, som er blevet en stor success!

Spørgsmål: hvad med kombiriffel?

Svar: Der skydes lidt med Repeter rifler. Afventer halvauto rifler.

Spørgsmål: Planlægges der at man skal kunne skyde 15m kombipistol med grovvåben?

Svar: Ikke umiddelbart planer, pga. slid på materiel. Måske udendørs, men det kan blive en konkurrent til tjenestepisto, har vi brug for det? Hvis mange ber om det kan det være.

Disciplin og programudviklingsudvalget : Udvalget har ikke været i aktion.

NROI: Se separat dokument. Det går generelt godt.

4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab

Kommentarer omkring bukserne fra DAA til EM. Måske kunne pengene bruges anderledes?

Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Disciplinen 15m kombipistol blev enstemmigt godkendt. Der var ikke andre indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyrer m.v..

Licensgebyrer med mere fastholdes på nuværende niveau, foreningskontingent foreslås hæves til 760,-

Forlaget blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse

Næstformand: Henrik F. Nielsen valgt

Kasserer: Lars Thilqvist valgt.

Bestyrelsesmedlem: John Westgard valgt

Bestyrelsesmedlem Henrik Lindberg er på valg, men vil gerne gi’ pladsen til en anden, efter DSF er kommet så tæt på målet med IPSC. Bestyrelsen foreslår Claus Madsen, for at styrke banedisciplinerne. Claus Madsen valgt

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Bo Stampe Madsen valgt som suppleant.

9. Valg til udvalg.

Teknisk udvalg: Knud Erik Poulsen, Peter Munk Andersen valgt, Mark Weisinger repræsentant fra NROI.

Ungdomsudvalget : Michael Low, Knud Erik Poulsen, Finn Johansen valgt.

Dynamisk udvalg : Formand: Knud Erik Poulsen

Steel Challenge: Finn Johansen

Terrænmæssig Hurtigskydning: Tim Andersen

Bowlingpins og Bianchi: Tim Andersen

PPC: Henrik F. Nielsen

Alle genvalgt

Statisk udvalg :
Formand: Finn Johansen

Kombipistol, Kombiriffel og National Match: Tim Andersen

Tjenestepistol: Henrik F. Nielsen

Metalsilhuet og langdistance: Finn Johansen

Luft: Vakant

Alle genvalgt

Disciplin og programudviklingsudvalget : Knud Erik Poulsen

Tim Andersen

Alle genvalgt

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Revisor. Knud Erik Poulsen valgt

Revisorsuppleant vakant

11. Eventuelt

Der skal laves nye danske IPSC trøjer: hvilken kvalitet skal de være? Samme som EHC eller de "gamle"?

Indstilles at det er samme som EHC.

TJP: overvejet at afvige kravet omkring afstand mellem skiverne ifm. elektronisk markering. To skud i samme skive? Det er en dårlig ide da det er meget nemmere.

Tim Andersen: det er nok mig som er kilden. Det er for at være forberedt på hvis elektronisk markering bliver så udbredt at vi ikke kan komme til at skyde tjenestepistol. Men det er kun en ide. Vi laver et forsøg. Statisk udvalg kigger på sagen.

Trøjer til bortgivning ifm. stævner eller måske caps? Det behøver ikke være samme type trøjer som landsholdstrøjerne. Ville vi få noget ud af det PR-mæssigt, som stod mål med udgiften? Det er et oplagt sted at få en sponsor ind over, som kunne få logo på, mod at betale. Lad PR-udvalget se på sagen.

Spørgsmål: Skulle Henrik F. Nielsen med i et teknisk udvalg under unionen? Hvordan går det med det?

Svar: Bestyrelsen i Unionen kom med forslag om et våbenklassifikationsudvalg, men bestemte sig efter noget tid for at udvalget ikke var en god ide alligevel. Vi kigger på hvordan situationen er efter Unionens årsmøde, for vi er ikke helt tilfredse med hvordan situationen er i øjeblikket. Når det er sagt, så arbejder Unionen godt med Justitsministeriet på vores vegne.

Spørgsmål: Hvordan med kontaktudvalget omkring våbenloven og halvautomatisk rifler?

Svar: kontaktudvalget findes ikke længere, nu er det DGI Skydning og Unionen som forhandler med Justitsministeriet og Rigspolitiet. Der var et møde i februar sidste år, hvor de større kalibre gik igennem, men Rigspolitiet ville ikke umiddelbart tage stilling til riflerne. Der skulle nu være sendt en indstilling fra Rigspolitiet til Justitsministeriet omkring halvautomatiske rifler. Den er muligvis positiv, men vi har ikke set den. Sidste melding fra Justitsministeriet er, at der ikke er taget stilling endnu, og at vi vil blive informeret når det sker. De er klar over at det er vigtigt for os. Vekselsæt og kaliber .22 er nævnt i oplægget til Rigspolitiet.

Spørgsmål: Kan vi gøre mere på den front end vi gør nu?

Svar: Vi tror ikke der er så meget andet at gøre lige nu. Cirkulæret kan ændres i ministeriet. Vi presser så meget vi kan.

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2018 RocketTheme Joomla Templates