DSF Medlemsforeninger
For foreninger
Skrevet af Mads Peter Bach   
Tirsdag, 01. september 2009 18:48

For at en forenings medlemmer kan få og oppebære våbenpåtegning (SKV2) til de våben der specielt bruges i DSF regi, skal foreningen være medlem af DSF.

Et medlemskab giver tillige mulighed for, at foreningen kan arrangere stævner under DSF som f. eks Tjenestepistol.

Herudover står DSF’s forskellige uddannelsestilbud til rådighed for medlemsforeninger, ligesom DSF yder rådgivning ved banegodkendelser.

Optagelse som medlem foregår ved at foreningen udfylder en online indmeldelsesformular vedhæftet foreningens vedtægter. Denne godkendes af DSF bestyrelse ved elektronisk udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis bestyrelsen accepterer ansøgningen, fremsender DSF’s kasserer indenfor 14 dage information til foreningen om indbetaling af kontingent. Når kontingentet er modtaget er foreningen medlem.

Kontingentet, der fastsættes på DSF’s årlige generalforsamling er per 2017 kr. 840. Desuden betales kr. 100 i indmeldelsesgebyr.

Hvis foreningen ikke er medlem af et andet forbund under Dansk Skytteunion, betales også kr. 550 årligt i forsikringspræmie.

Tilmeld forening

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2017 RocketTheme Joomla Templates