DSF Medlemsforeninger
For foreninger
Skrevet af Mads Peter Bach   
Tirsdag, 01. september 2009 17:48

For at en forenings medlemmer kan få og oppebære våbenpåtegning (SKV2) til de våben der specielt bruges i DSF regi, skal foreningen være medlem af DSF.

Et medlemskab giver tillige mulighed for, at foreningen kan arrangere stævner under DSF som f. eks Tjenestepistol.

Herudover står DSF’s forskellige uddannelsestilbud til rådighed for medlemsforeninger, ligesom DSF yder rådgivning ved banegodkendelser.

Optagelse som medlem foregår ved at foreningen udfylder en online indmeldelsesformular vedhæftet foreningens vedtægter. Denne godkendes af DSF bestyrelse ved elektronisk udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis bestyrelsen accepterer ansøgningen, fremsender DSF’s kasserer indenfor 14 dage information til foreningen om indbetaling af kontingent. Når kontingentet er modtaget er foreningen medlem.

Kontingentet er som hovedregel afhængig af antal medlemmer i medlemsforeningen. DSF bliver fra Unionen opkrævet kr. 20,16 (2017) pr. medlem i medlemsforeningerne. Det er dette vi opkræver hos de enkelte medlemsforeninger. Medlemstallet modtager Unionen årligt fra "indberetningen af medlemstal", som medlemsforeningerne selv står for, hvorefter Unionen opkræver DSF for kontingentet. Straks herefter udsender DSF kontingentopkrævninger til medlemsforeningerne. Der opkræves desuden et årligt forsikringsbeløb som for 2017 er på kr. 550.

Er foreningen i forvejen medlem af et andet forbund under Unionen, hvori der opkræves kontingent efter medlemsantal, betales der alene et årligt kontingent til DSF på kr. 760, og ingen forsikring.

Tilmeld forening

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2017 RocketTheme Joomla Templates