DSF For skytter Indbydelser Andet Indkaldelse til DSF Årsmøde
Indkaldelse til DSF Årsmøde
Skrevet af Bestyrelsen i DSF   
Mandag, 06. januar 2014 16:28

Hermed indkaldes til Dansk Sportsskytte Forbunds årsmøde jvf. vedtægterne.

Årsmødet afholdes som følger:
Søndag d. 23. februar 2014 kl. 14.00.
FKS Hallerne,
Tranehøjen 5
5250 Odense SV.
(Afkørsel 52, herefter skiltning).

Dagsorden for Årsmødet.

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyrer m.v..
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg.
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 11. Eventuelt
Punkter rejst under 11. kan ikke besluttes under årsmødet.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Årsmødet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Attachments:
Download this file (DSFGF14.pdf)DSFGF14.pdf[ ]19 Kb
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates