DSF For skytter Indbydelser Andet Indkaldelse til DSF årsmøde 2015
Indkaldelse til DSF årsmøde 2015
Skrevet af Bestyrelsen i DSF   
Fredag, 23. januar 2015 19:39

Hermed indkaldes til Dansk Sportsskytte Forbunds årsmøde jf. vedtægterne.

Årsmødet afholdes som følger:
Søndag d. 22. februar 2015 kl. 14:00
SAS Klubben
Ved Diget 25
2770 Kastrup.

 

Dagsorden for Årsmødet.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlæger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr m.v..
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Punkter rejst under 11. kan ikke besluttes på mødet

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Årsmødet.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Attachments:
Download this file (DSFGF2015.pdf)DSFGF2015.pdf[ ]22 Kb
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2018 RocketTheme Joomla Templates