DSF For skytter Indbydelser Andet Indkaldelse til DSF årsmøde 2016
Indkaldelse til DSF årsmøde 2016
Skrevet af Bestyrelsen   
Torsdag, 28. januar 2016 16:14

Årsmødet afholdes som følger:

Søndag d. 28. februar 2016 kl. 14.00
SAS Klubben Ved Diget 25 2770 Kastrup.

Dagsorden for Årsmødet.

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlæger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr m.v..
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Punkter rejst under 11. kan ikke besluttes på mødet
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Årsmødet.

 

Attachments:
Download this file (DSFGF2016.pdf)DSFGF2016.pdf[Indkaldelse til DSF årsmøde]22 Kb
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates