DSF For skytter Indbydelser Andet Indkaldelse til DSF Årsmøde 2017
Indkaldelse til DSF Årsmøde 2017
Skrevet af Tim Andersen   
Onsdag, 25. januar 2017 15:35

Hermed indkaldes til Dansk Sportsskytte Forbunds årsmøde jf. vedtægterne.
Årsmødet afholdes som følger: 
Lørdag d. 25. februar 2017 kl. 14.00
Årsmøde afholdes på Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten

 

Dagsorden for Årsmødet.

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlæger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr m.v..
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Punkter rejst under 11. kan ikke besluttes på mødet
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Årsmødet.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Attachments:
Download this file (DSFGF2017.pdf)DSFGF2017.pdf[Indkaldelse til DSF årsmøde]25 Kb
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates