DSF Nyheder Generelt Hvor meget krudt må du køre med?
Hvor meget krudt må du køre med?
Skrevet af Jens Faurschou   
Tirsdag, 15. november 2005 09:44
Hvor meget ammunition må du køre med?

De færreste tænker formentlig over, hvor meget ammunition vi egentlig må køre med som privatpersoner.

 Generelt er der i den internationale ADR-konvention, som Danmark tilsluttede sig i 1981 fastsat regler for transport af alle former for farlig gods.

Skulle nogen have lyst til at læse konventionen findes de ca. 1000 sider på Politiets hjemmeside. Klik her og scroll ned til ADR et stykke nede på listen.

Disse regler beskriver en lang række punkter omhandlende bestemmelser om mængder, frimængder, mærkning af gods og køretøjer, krav til og godkendelse af transporterende enheder (fx biler), uddannelseskrav til førere og meget mere. Mange har nok hørt om ADR-certifikat også kaldet farlig gods bevis.

Reglerne gælder for både internationale og nationale transporter.

Kører man professionelt er reglerne meget omfattende, men for private til gengæld meget simple.

Det fremgår af reglerne om vejtransport af farligt gods, at reglerne netop ikke gælder for private, hvis det farlige gods er emballeret til detailsalg og er beregnet til personligt eller hjemligt brug eller til fritids- eller sportsaktiviteter.

Der er dog følgende begrænsninger:

-Den samlede mængde farligt gods må højst udgøre 80 kg. brutto pr. transporterende enhed (bil eller bil og trailer).

-Det farlige gods må ikke være anbragt i passagerrum , førerhus eller steder, som har direkte forbindelse til passager- eller førerhus.

Hvis vi tager Ama 9 mm som eksempel, betyder det vi må køre med 5660 skud. Det svarer til ca. 3,8 kasse. Husk at emballager skal tælles med i regnskabet. Så det gælder om at regne lidt, inden der hentes nye forsyninger.

Almindelig ammunition som fx Ama 9mm hører under fareklasse 1.4s. Kører man i erhvervsmæssig øjemed og blandt andet overholder reglerne om angivelser i transportdokument, ja så må man faktisk køre med ubegrænsede mængder.Når vi nu er i gang og i anledning af den kommende højtid (nytår), så lad os tage reglerne for transport af fyrværkeri og lidt andet med:

Private må i bagagerum (må ikke være i kabinen) max. transportere:

- 5 kg brutto fyrværkeri, som sælges i detailhandlen og som er konstrueret til ikke-professionel anvendelse.

-10 liter benzin

-50 liter diesel/fyringsolie

Specielt grænsen for fyrværkeri er der mange der overskrider ved nytårstid. Alene mange af de nye fyrværkeribatterier vejer mere end 5 kg!
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates