DSF Nyheder Generelt Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde DSF region Sjælland.
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde DSF region Sjælland.
Skrevet af Per Bressendorff   
Mandag, 04. april 2005 09:50
Som besluttet på det ordinære årsmøde indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde med det ene formål at vælge bestyrelse i region Sjælland jf. vedtægter for Dansk Sportsskytte Forbund

Lørdag 16. april klokken 14.00 på Hanebjerg Skyttecenter


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Orientering om organisation af Sjællandsafdelingen ved formanden Per Bressendorff
3. Valg:

Følgende bestyrelsesposter er på valg:

Formand Per Bressendorff - på valg – modtager ikke genvalg.
Kasserer Anders Buchwald - ikke på valg – ønsker at udtræde
Medlem Lars Hagemann – på valg- modtager genvalg
Suppleant Per Jensen – på valg – modtager genvalg

Følgende udvalgsposter skal besættes:

Stævneudvalg
PR-Udvalg
Bygge/Konstruktionsudvalg
TræningsudvalgPå bestyrelsens vegne
Per Bressendorff

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2018 RocketTheme Joomla Templates