DSF Nyheder Generelt Økonomisk massebalance for et skyttestævne
Økonomisk massebalance for et skyttestævne
Skrevet af skytteinfo.dk   
Torsdag, 02. juni 2005 23:17
Skytteinfo mener at ....

Har du tænkt over den økonomiske værdi af et skydestævne. Det har jeg (webmaster), og det vil jeg gøre rede for i det følgende.

Vi forestiller os et lille lokalt stævne med 50 deltagere, som hver betaler 60 kr. i indskud. pr. skydning og hvor hver skytte skyder 2 gange. Disse skytter tilfører således en værdi af 6.000 kr. til stævnet.

Så har vi 8 hjælpere, som har stået for at arrangere stævnet og som har været på banen i 2 dage for at passe det hele. De har hver ca. 30 km. til det sted hvor stævnet afholdes, og de har brugt i alt ca. 30 timer hver på sagen (forberedelse + 2 stævnedage). Hvad er værdien af det?

Ja, udgiften til kørsel er nem at opgøre som antal km. gange en passende sats. Lad os være meget flinke og nøjes med en sats på 2 kr./km (statens takst er lidt over 3 kr.). Det giver en værdi af 8 x 60 x 2 = 960 kr., altså ca. 1000 kr.

Men disse flinke stævnearrangører og stævneafholdere har også brugt mange timer på sagen. Her kunne vi så beregne værdien af disse timer ud fra timeforbrug x timeløn, hvor timelønnen enten kunne være mindstelønnen i DK eller vedkommendes personlige timeløn. Lad os antage, at vi har med meget flinke og ydmyge personer at gøre, som kun synes at de skal have en symbolsk betaling for deres afsavn fra familie og venner og som derfor kun forlanger et beløb på 50 kr. i timen (ja, det er meget flinke mennesker!). Udgiften til timeløn er derfor 8 x 30 x 50 = 12.000 kr.

Vi har altså nu nogle skytter som har tilført stævnet 6.000 kr. og nogle hjælpere som har tilført stævnet 12.000 kr. + 1000 kr. = 13.000 kr.

Udover at få tilført værdi har et stævne også nogle udgifter, her sat til følgende:

Baneleje: 1000 kr.
Materiel: 500 kr.
Forplejning af hjælpere: 1500 kr.
Præmier: 1500 kr. (100 skydninger - 15 præmier af genm. 150 kr.)
----------------------------------------------------------------
I alt 4.500 kr.

Umiddelbart ser dette regnskab OK ud på overfladen, idet der er et overskud på 1500 kr. når vi trækker udgifter fra indskud.

Men vi har glemt, at hjælperne hver især har bidraget med en værdi af ca. 13000/8 = 1625 kr. pr. hjælper. Uden disse hjælpere havde stævnet ikke været muligt.

Vi har nu et åbenlyst problem: Hvad nu hvis hjælperne fik den ide, at de skulle have kompensation for den tilførte værdi. Det ville vel være meget rimeligt. Et skydestævne er ligesom andre oplevelser, noget som man betaler for. Og hvem er det som betaler - ja det gør kunderne. Sådan er det alle andre steder i samfundet.

Lad os så lige beregne hvad kunderne hver især skal betale.

Samlet stævenudgift:
Udgifter: 4.500 kr.
Overskud til arrangørerne: 1.500 (et stævne bør altid give overskud)
Hjælpere: 13.000 kr.
------------------------------------------------------------------
I alt: 19.000 kr.

At betale pr. skydning: 19.000/100 = 190 kr. pr. skydning.

Og hvad er problemet egentligt i det, når vi ser på alt det, som skytterne får:
- spændende skydning,
- godt kammeratskab
- gode oplevelser
- osv osv.

Prøv at sammenligne med hvad andre ting koster.

Det er derfor på høje tid, at vi får priserne sat op!
- så vi kan holde fast på vore hjælpere,
- så vi kan få afholdt spændende stævner
- og så vi kan fortælle omverdenen, at skydning er en attraktiv sport.

Se på dem der spiller golf - de har forstået det.

Med venlig hilsen

Skytteinfo.dk
v/Knud Erik Poulsen

Redaktionen modtager gerne kommentarer til dette indlæg.

Klik her for at se svar på indlægget
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2018 RocketTheme Joomla Templates