Book 1:1 samtale

Ansøg om indmeldelse

For at en forenings medlemmer kan få og oppebære våbenpåtegning (SKV2) til de våben der specielt bruges i DSF regi, skal foreningen være medlem af DSF.

Medlemsskab er også en forudsætning for at foreningens medlemmer kan deltage i licenskurser, arrangeret af DSF.

Et medlemskab giver tillige mulighed for, at foreningen kan arrangere stævner under DSF som f. eks Tjenestepistol.

Endelig deltager kun medlemmer af DSF-medlemsforeninger i de præmievåbenlodtrækninger vi har årligt.

Herudover står DSF’s forskellige uddannelsestilbud til rådighed for medlemsforeninger, ligesom DSF yder rådgivning ved banegodkendelser.

Optagelse som medlem foregår ved at foreningen udfylder en online indmeldelsesformular vedhæftet foreningens vedtægter. Denne godkendes af DSF bestyrelse ved elektronisk udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis bestyrelsen accepterer ansøgningen, fremsender DSF’s kasserer indenfor 14 dage information til foreningen om indbetaling af kontingent. Når kontingentet er modtaget er foreningen medlem (på prøve). Optagelsesbegøringen sendes videre til Unionen - der endelig skal godkende foreningen. Denne proces har ret lange ventetider - der er åbenbart ikke ret mange godkendelsesmøder i Unionen.

Kontingentet for foreninger er 920 kroner (2022) + forsikring 745 (2022) + personkontingenterne på 20,92 (2022) pr. medlem (fra medlemstal.dk). Er foreningen allerede medlem af et andet forbund under Dansk Skytte Union er kontingentet alene de 920 kroner (2022).

 --

Fra 1.1.2023 ændres strukturen i Unionen (herefter hedder det Skydesport Danmark) - og der er budgetteret med at foreningskontingentet stiger til 2.600 og personkontingentet stiger til 100 kroner. Forsikringen er indeholdt i de 2.600.
Skytteforening navn: *
Adresse: *
Postnr: *
By: *
Hjemmeside:  
Email:  
Foreningen ønskes optaget på DSFs hjemmeside
 

Ved formand:

Navn: *
Adresse: *
Postnr: *
By: *
Telefon: *
Mobil:  
Email: *

Ved kasserer:

Navn: *
Adresse: *
Postnr: *
By: *
Telefon: *
Mobil:  
Email: *

Medlemmer

Antal medlemmer: *
Heraf pistol:  
Heraf riffel:  
Heraf juniorer:  
Heraf passive:  
Antal medlemmer der forventes
at skyde DSF discipliner::
*

Foreningen har antal godkendte standpladser til:

15m .22 pistol:  
15m grovpistol bly:  
15m grovpistol kappeklædt:  
25m .22 pistol:  
25m grovpistol bly:  
25m grovpistol kappeklædt:  
Duelanlæg:  
200m riffel:  
300m riffel:  

Foreningen har adgang til terræn godkendt til

.22 pistol
 
Grovpistol bly
 
Grovpistol kappeklædt
 
Langdistance riffel
 

Foreningen er evt. interesseret i at afholde DM på følgende discipliner:

DM Kombipistol
 
DM Tjenestepistol
 
DM 15m Grovpistol
 
DM 200m Kombiriffel
 
DM Andet:  

Foreningen er medlem af:

DDS
 
DSU
 
Firmaidræt
 
DMI
 
Bemærkninger:  

Vedhæft foreningens vedtægter herunder:

Vedhæft fil: *
* Obligatorisk felt
Dansk Sportsskytte Forbund
Kildeåsen 14
4571 Grevinge
Telefon: 60 377 677
E-mail: kasserer@dsf.dk
CVR: 35584080
Log ind
         
Dansk Sportsskytte Forbund | Kildeåsen 14 | 4571 Grevinge | Tlf.: 60 377 677