Book 1:1 samtale

Basis

Hvordan foregår skydningen?

 

Grundelementer


Præcision, kraft og hastighed er ligevægtige elementer i IPSC skydning, og skydninger skal afspejle dette forhold.

Resultater


Resultatet af en stage (bane) findes ved at dividere de optalte point med den medgåede tid. Dette giver Raw Score. Skytter som har skudt en stage rangordnes ved at sætte den bedste skyttes raw score til 100% og resten forholdsmæssigt hertil.
 

Mål


Der skydes på standard IPSC skiver, Pepper Poppers (faldmål) og plates (små faldmål). IPSC skiver skal beskydes med mindst to skud. Ved færre end to hit gives strafpoints for hver forbier. Faldmål beskydes til de falder. No-shoots er obstruction skiver, som ikke må beskydes. Ramte no-shoots giver strafpoints.

Kraftelementet kommer i betragtning ved at måle ammunitionens power factor. Over en vis grænse tæller de opnåelige points på IPSC skiven med højere værdi, ligesom faldmål falder hurtigere og lettere. Minimum kaliber er 9mm.
 

Banens opbygning og opgaver


Opgaven i en given skydning ligger altså i at balancere sin præcisionsskydning op imod ens tid. Man kan tage god tid og få god træfning, eller skyde hurtigt og få dårligere træfning. At finde den bedste kombination for en selv, kræver megen træning og koncentration.

Baner opdeles i speed shoots og field cources. Speed shoots kræver begrænset bevægelse, men stor hastighed og præcision. Field courses indebærer megen bevægelse, hvor evnen til at kortlægge den bedste strategi for bevægelsen og rækkefølgen af beskydningen er lige så vigtige som træfsikkerhed under bevægelse og i krævende skydestillinger.

En stage kan indeholde fra ca. 3 til ca. 15 mål, hvilket stiller krav, ikke blot til hurtig genladning, men også til at genlade på de taktisk rigtige tidspunkter. Skiver kan være bevægelige, opdukkende og forsvindende.
At være i stand til at gennemskue en bane og lægge en strategi for den, og så, under tidspres og præstationsangst, gennemføre den planlagte strategi, er hvad der gør det udfordrende og utroligt vanskeligt. For begynderen kan dette virke uoverskueligt, og det er derfor vigtigt, at det er sikkerheden, som kommer først. Hastigheden kan så øges, efterhånden som elementerne kan overskues.
Dansk Sportsskytte Forbund
Kildeåsen 14
4571 Grevinge
Telefon: 60 377 677
E-mail: kasserer@dsf.dk
CVR: 35584080
Log ind
         
Dansk Sportsskytte Forbund | Kildeåsen 14 | 4571 Grevinge | Tlf.: 60 377 677