Book 1:1 samtale

Dynamisk Sektion under Dansk Skytte Union

« Tilbage
Dato: 24. september 2021
For at kunne repræsentere DSF bedst muligt ved Dansk Skytte Union´s repræsentantskabsmøde den 25. september 2021 klokken 13:00 på Fyn, har DSF´s bestyrelse og Dansk Skytte Union efter mange overvejelser indgået aftale, som indebærer, at INDTIL Dynamisk Sektion (under Dansk Skytte Unions aktivitetsudvalg) afholder valg i henhold til Unionens lovgrundlag, indtræder DSF´s bestyrelse midlertidigt som Dynamisk Sektion under Dansk Skytte Unions Aktivitetsudvalg.
 
Denne aftale gør det muligt på formaliseret vis at indkalde til Unionens Dynamisk Sektions årsmøde (som vil blive indkaldt hurtigst muligt – og om muligt allerede 23. oktober 2021 i forbindelse med DSF’s årsmøde) og her afholde valg efter Unionen´s love. Til dette valg har alle interesserede mulighed for at stille op som kandidater til Dynamisk Sektion .” Vi opfordrer således alle interesserede til at sætte sig ind i opgaven – som beskrevet nedenfor
 
Nogen vil spørge sig selv – og har sikkert gjort det mange gange: Hvad går alt det her roderi ud på? Hvorfor stillede ellers fornuftige IPSC-skytter op til det udvalg der var dannet under DSF (under navnet DSF-sektionen) og forlod det hurtigt igen? Hvorfor er vi ikke repræsenteret på Aktivitetsudvalgsmøder? Hvorfor er vi ikke nævnt på Dansk Skytte Unions hjemmeside http://skytteunion.dk/.../org.../sektioner/dynamisk-sektion/? Hvorfor vil de ikke lege med os?
 
Svarene på ovenstående er nok helt simpelt at vi tilbage i 2018 glemte at læse Unionens love, og bare oprettede en ”sektion” uden at få det formelle på plads i forhold til Dansk Skytte Union. Det er den korte version. Siden februar 2018 har der ikke været det samarbejde der var forventet. Om det er vores eller deres skyld kan vi debattere for evigt – det hjælper ikke fremadrettet. Et udvalg eller en sektion under Dansk Skytte Union skal følge de love der nu en gang gælder for Dansk Skytte Union – specielt Lovregulativ III http://skytteunion.dk/.../Lovregulativ-III... – men også funktionsbeskrivelsen http://skytteunion.dk/.../Funktionsbeskrivelser_2019.... Der fremgår ikke noget sted at Dynamisk Sektion kan eller skal have egne vedtægter.

--

En lang historie kort – vi har nu en fungerende og accepteret Dynamisk Sektion under Dansk Skytte Union.
 
Ordlyden af aftalen er her:

Aftale imellem Dansk Skytte Union og Dansk Sportsskytte forbund:
  1. Dansk Skytte Union BST. (UNSTY) indsætter fra den 15-09-2021 efter aftale med Dansk Sportsskytte Forbund (DSF), forbundets p.t valgte bestyrelse som Dynamisk Sektion under DSkyU aktivitetsudvalg, med opgaver at varetage de i DSkyU vedtægter, lovgrundlag III + IV + V+ VII samt tilhørende funktionsbeskrivelse opgaver. Sektionen relaterer sig i det daglige til DSkyU aktivitetsformand og DSkyU administration.
  2. Opgaver der p.t er tilknyttet og løses af forbundet, men ikke er nævnt i ovennævnte lovgrundlag eller funktionsbeskrivelse, løses fortsat enten i forbundsregi eller hvis hensigtsmæssigt i sektionsregi.
  3. Ordningen (indsættelsen) er officielt gældende som en midlertidig ordning der uformelt kan opsiges fra begge parter (formanden), indtil der evt. kan indgås en endelig aftalt om organisering. Ordningen løber indtil videre fra beslutningsdatoen indtil næste sektions årsmøde.
 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
17. november 2021
Referat fra Årsmødet 23.10.2021
DSF Referat Årsmøde 23. oktober 2021
Læs indlæg
27. oktober 2021
Ny hjemmeside
Du er nu landet på DSF's nye hjemmeside. Om man kan lide den er nok en smagssag. Den er nu skrevet/konstrueret i et miljø hvor udvikling kan fortsætte.

Den gamle hjemmeside kan stadig findes på arkiv.dsf.dk.
Læs indlæg
7. oktober 2021
Forslag D til førstkommende årsmøde (2021)
Jan Bo Kristensen har fremsendt vedhæftede forslag til behandling på årsmødet i DSF:
Læs indlæg
Dansk Sportsskytte Forbund
Kildeåsen 14
4571 Grevinge
Telefon: 60 377 677
E-mail: kasserer@dsf.dk
CVR: 35584080
Log ind
         
Dansk Sportsskytte Forbund | Kildeåsen 14 | 4571 Grevinge | Tlf.: 60 377 677