Book 1:1 samtale

Landshold

Stævneudvalget har bl.a. til opgave at udtage bruttolandsholdet. Nedenstående er uddrag fra DSF's vedtægter omkring udtagelse og sammensætning af stævneudvalget. Formålet er at informere om reglerne så der ikke er tvivl om stævneudvalgets kompetencer.
 

Uddrag Vedtægter for Dansk Sportsskytte Forbund

 

4. Organisation

4.6. Stævneudvalget består af en udvalgsformand, valgt på det ordinære årsmøde for et år ad gangen, et medlem af DSF's bestyrelse, et medlem fra hver af de 3 distrikter samt formanden for NROI. Udvalgsformanden kan derudover selv sammensætte udvalget efter behov.

12. Stævneudvalget

12.1 Stævneudvalgets hovedopgave er, i samarbejde med NROI, at bistå og rådgive bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af stævner, sikre internationale godkendelser, tilstedeværelse af de nødvendige officials samt at stævner overholder DSF vedtægter, reglementer og gældende instruks for banens brug.

12.2. Stævneudvalget skal koordinere alle stævner samt en gang om året udarbejde og udsende stævnekalender til alle distrikter.

12.3. Stævneudvalget skal sikre at en nødvendig beholdning af skiver og banemateriel er tilstede til nationale og internationale stævner.

12.4. Stævneudvalget udtager hold, der repræsenterer DSF til internationale skydninger.
 

Uddrag fra referatet af DSF årsmøde FSK hallerne Odense, søndag 29/2/2004.

Stævneudvalgets medlemmer:

  • Per Bressendorff som formand,
  • Lars Thilqvist som bestyrelsens repræsentant,
  • Ralf Jochumsen som repræsentant for Sjælland,
  • Allan Watkins for Fyn,
  • Henrik F. Nielsen for Jylland og
  • Steen Nitschke for NROI.
Dansk Sportsskytte Forbund
Kildeåsen 14
4571 Grevinge
Telefon: 60 377 677
E-mail: kasserer@dsf.dk
CVR: 35584080
Log ind
         
Dansk Sportsskytte Forbund | Kildeåsen 14 | 4571 Grevinge | Tlf.: 60 377 677