Book 1:1 samtale

For foreninger

For at en forenings medlemmer kan få og oppebære våbenpåtegning (SKV2) til de våben der specielt bruges i DSF regi, skal foreningen være medlem af DSF.

Et medlemskab giver tillige mulighed for, at foreningen kan arrangere stævner under DSF som f. eks Tjenestepistol.

Herudover står DSF’s forskellige uddannelsestilbud til rådighed for medlemsforeninger, ligesom DSF yder rådgivning ved banegodkendelser.

Optagelse som medlem foregår ved at foreningen udfylder en online indmeldelsesformular vedhæftet foreningens vedtægter. Denne godkendes af DSF bestyrelse ved elektronisk udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis bestyrelsen accepterer ansøgningen, fremsender DSF’s kasserer indenfor 14 dage information til foreningen om indbetaling af kontingent. Når kontingentet er modtaget er foreningen medlem.

Foreningskontingent er per 2017 kr. 760. Det stiger til kr. 840 i 2018 og kr. 920 i 2019.

Er foreningen i forvejen medlem af et andet forbund under Unionen, hvori der opkræves kontingent efter medlemsantal, betales der alene dette årlige kontingent til DSF, og ingen forsikring.

DSF bliver fra Unionen opkrævet kr. 20,16 (2017) pr. medlem i medlemsforeningerne, hvis disse ikke er medlem af et andet forbund under Unionen. Det er dette vi opkræver hos de enkelte medlemsforeninger. Medlemstallet modtager Unionen årligt fra "indberetningen af medlemstal", som medlemsforeningerne selv står for, hvorefter Unionen opkræver DSF for kontingentet. Straks herefter udsender DSF kontingentopkrævninger til medlemsforeningerne. Der opkræves desuden et årligt forsikringsbeløb som for 2017 er på kr. 550.
Tilmeld forening
Dansk Sportsskytte Forbund
Kildeåsen 14
4571 Grevinge
Telefon: 60 377 677
E-mail: kasserer@dsf.dk
CVR: 35584080
Log ind
         
Dansk Sportsskytte Forbund | Kildeåsen 14 | 4571 Grevinge | Tlf.: 60 377 677