DSF
Foreningsindmeldelse i Dansk Sportsskytte Forbund

For at en forenings medlemmer kan få og oppebære våbenpåtegning (SKV2) til de våben der specielt bruges i DSF regi, skal foreningen være medlem af DSF.

Medlemsskab er også en forudsætning for at foreningens medlemmer kan deltage i licenskurser, arrangeret af DSF.

Et medlemskab giver tillige mulighed for, at foreningen kan arrangere stævner under DSF som f. eks Tjenestepistol.

Endelig deltager kun medlemmer af DSF-medlemsforeninger i de præmievåbenlodtrækninger vi har årligt.

Herudover står DSF’s forskellige uddannelsestilbud til rådighed for medlemsforeninger, ligesom DSF yder rådgivning ved banegodkendelser.

Optagelse som medlem foregår ved at foreningen udfylder en online indmeldelsesformular vedhæftet foreningens vedtægter. Denne godkendes af DSF bestyrelse ved elektronisk udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis bestyrelsen accepterer ansøgningen, fremsender DSF’s kasserer indenfor 14 dage information til foreningen om indbetaling af kontingent. Når kontingentet er modtaget er foreningen medlem.

Kontingentet for foreninger der har DSF som "primært" medlemskab, modsvarer det Dansk Skytte Union opkræver hos DSF, og er p.t. (december 2019) kr. 20,48 pr. medlem (medlemstal tages fra det centrale foreningsregister) + 720 årligt i forsikring.

Kontingentet for foreninger der allerede er medlem af andet forbund under Dansk Skytte Union, fastsættes på DSF’s årlige generalforsamling og er pt. (december 2019) kr. 920.

Skytteforening navn:
  *
Adresse:
  *
Postnr:
  *
By:
  *
Hjemmeside:
Email:
Foreningen ønskes optaget på DSFs hjemmeside:
Ja

Ved formand:

Navn
  *
Adresse
  *
Postnr
  *
By
  *
Telefon
  *
Mobil
Email
  *

Ved kasserer:

Navn
  *
Adresse
  *
Postnr
  *
By
  *
Telefon
  *
Mobil
Email
  *

Medlemmer

Antal medlemmer:
  *
Heraf pistol:
Heraf riffel:
Heraf juniorer:
Heraf passive:
Antal medlemmer der forventes at skyde DSF discipliner:
  *

Foreningen har antal godkendte standpladser til:

15m .22 pistol:
15m grovpistol bly:
15m grovpistol kappeklædt:
25m .22 pistol:
25m grovpistol bly:
25m grovpistol kappeklædt:
Duelanlæg:
200m riffel:
300m riffel:

Foreningen har adgang til terræn godkendt til

.22 pistol:
Ja
Grovpistol bly:
Ja
Grovpistol kappeklædt
Ja
Langdistance riffel
Ja

Foreningen er evt. interesseret i at afholde DM på følgende discipliner:

DM Kombipistol:
Ja
DM Tjenestepistol:
Ja
DM 15m Grovpistol:
Ja
DM 200m Kombiriffel:
Ja
DM Andet:

Foreningen er medlem af:

DDS:
Ja
DSU:
Ja
Firmaidræt:
Ja
DMI:
Ja
Bemærkninger:

Vedhæft foreningens vedtægter herunder:

Attach File:
* Obligatorisk felt
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2021 RocketTheme Joomla Templates