DSF DSF Online Om DSF Vejledning for udendørsaktiviteter på skydebaner i forbindelse med DSF-skydninger på grund af COVID19
Vejledning for udendørsaktiviteter på skydebaner i forbindelse med DSF-skydninger på grund af COVID19
Skrevet af Bestyrelsen   
Torsdag, 30. april 2020 09:15

Torsdag d. 23. april udsendte Skydebaneforeningen Danmark, Dansk Skytte Union og DGI Skydning en oversigt over anbefalinger til, hvordan udendørs aktiviteter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med genåbningen af de udendørs skydeaktiviteter. Den blev opdateret 15. maj.

Den udsendte anbefaling kan læses i den fulde længde her:

Link:  http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2020/05/Vejledning-for-udend%C3%B8rsaktiviteter-i-skydning_ver.3.pdf

 

 

Det er vigtigt at man som deltager i skydninger under DSF, i den særlige situation vi befinder os i, læser denne anbefaling og at man er opmærksom på at der lokalt på de enkelte skydeanlæg kan være yderligere krav man skal overholde.

Ud over de generelle krav har vi i DSF valgt at give en række detaljerede anbefalinger for hvordan vi i forbindelse med vores skydeaktiviteter kan reducere smitterisikoen. Anbefalingerne omfatter både de dynamiske discipliner og banedisciplinerne på udendørs skydeanlæg under DSF.

 

1.1          Forholdsregler for alle

 • Hold mindst 1 meters afstand til andre.
 • Afsprit hænder efter behov, med egen sprit eller sprit der er til rådighed på banen.
 • Gå ikke ind i en bay eller på et skydeafsnit med mindre antallet af personer kan holdes på højst 10.
 • Benyt handsker hvis du har behov herfor.
 • Deltager du i banebygning, medbring da gerne dit eget værktøj og udlån det ikke til andre på dagen.

 

 

2.            Anbefalinger for dynamiske discipliner som f.eks. IPSC og Steel Challenge

 

 

2.1          Forholdsregler for den enkelte skytte

 

 • Får du til opgave at plastre skiver, behold da den udleverede rulle med plastre indtil matchen er afviklet og aflever overskydende plastre.

 

2.2          Yderligere forholdsregler for en RO

 

 • Medbring din egen timer og undgå at udlåne den til andre i forbindelse med matchen
 • Lad ikke antallet af personer på den bay eller det baneafsnit du er ansvarlig for overstige 10 personer.
 • Forklar den enkelte skytte, inden skydningens start at det er et krav at skytten kan høre timerens startsignal på en meters afstand. Kan skytten ikke det, kan skydningen ikke gennemføres.
 • Forklar den enkelte skytte, inden skydningen gennemføres, at afladning efter endt skydning på en stage, skal ske i et tempo således at RO kan se at magasin/moonclip/ammunition udtages af våbnet og at våbnet er afladt inden kommandoen ”if clear - hammer down - holster” gives. Dette indføres pga. den øgende afstand mellem RO og skytte.

 

2.3          Yderligere forholdsregler for matchledelsen

 

 • Det skal sikres at skytter og officials har adgang til vand, sæbe og ekstra sprit i forbindelse med matchen.
 • Det skal sikres at der er passende adgangsveje således at skytter og officials har mulighed for at overholde afstandskravet på 1 m.
 • Banebygning bør foregå med et minimum af byggeri. Benyt evt. strips i stedet for skruer.
 • Bed evt. banebyggere om at medbringe deres egen personlige værktøj der ikke udlånes til andre på dagen.
 • Tildel så vidt muligt værktøj, tablets og lignende til enkeltpersoner således at det enkelte stykke værktøj ikke skal deles af flere personer på matchen. Hvis dette ikke er muligt skal der være mulighed for at kunne afspritte værktøjet når det overdrages til en ny bruger.
 • For at undgå smittespredning via skiveplastre der håndteres af mange forskellige skytter, bør der udleveres en rulle plaster til hver deltager, eller hver deltager som skal plastre som de afleverer når stævnet er afsluttet.

 

3.            Anbefalinger for udendørs banediscipliner som f.eks. Kombi- og Tjenestepistol

 

3.1          Forholdsregler for den enkelte skytte

 

 • Får du til opgave at plastre skiver, behold da den udleverede rulle med plastre indtil matchen er afviklet og aflever overskydende plastre.

3.2          Yderligere forholdsregler for en banekommandør

 

 • Lad ikke antallet af personer på det baneafsnit du er ansvarlig for overstige 10 personer.

3.3          Yderligere forholdsregler for matchledelsen

 

 • Det skal sikres at skytter og officials har adgang til vand, sæbe og ekstra sprit i forbindelse med matchen.
 • Det skal sikres at der er passende adgangsveje således at skytter og officials har mulighed for at overholde afstandskravet på 1 m.
 • For at undgå smittespredning via skiveplastre der håndteres af mange forskellige skytter, bør der udpeges nogen til at plastre der ikke selv deltager i den igangværende skydning.

I DSF håber vi meget at I alle sammen vil tage de nye tiltag til jer så vi fortsat kan dyrke vores sport og samtidig begrænser mulighederne for smittespredning.

 

På gensyn på banen.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i DSF

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2021 RocketTheme Joomla Templates