DSF DSF Online Om DSF Årsmøder Referat fra DSF årsmøde 2015
Referat fra DSF årsmøde 2015

Dagsorden for Årsmødet.

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlæger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr m.v..
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 11. Eventuelt1. Valg af dirigent

Finn Johansen (FJ) valgt til dirigent.

2. Formanden aflægger beretning

Se seperat dokument.

Spørgmål til formandens beretning.

Jack Rømer, CPS (JR): hvor mange licensskytter er der i DSF?
Lars Thilquist, DSF kasserer (LT): Der er 355 licensskytter.
Knud Erik Poulsen, SAS (KEP): SAS: Har bestyrelsen nogle tanker omkring faldet i tilgang til DSF's baneskydninger? Kvaliteten er måske også faldet.
Tim Andersen, DSF formand (TA): Vi har ingen forklaring. Interessen flytter sig rundt i skydeidrætten. Vi arbejder på IT fronten på at få fat i folk via mail og SMS, så de ved aktiviteten findes. Vi laver et fælles arrangemnet med DGI København, for at komme i kontakt med DGI foreninger. Vi hører gerne om andre gode ideer.

Erkki Søndergaard, Kruduglen (ES): Nogen giver udtryk for at der er for få pladser til turneringerne. Vi skal holde vores regler mht. antal baner specielt til DM. Vi skal være ude i bedre tid med datoer for mesterskaber. Det nytter ikke at datoerne kommer 14 dage eller 3 uger før. Et fællesarrangement med DGI lyder som en god ide.

Gert Hansen (GH): Der er meget travlt på IPSC. Det var før IPSC skytterne som slæbte de andre med.
Det er trist med matchkollisioner. NM i Prod falder noget til jorden, pga. kollision, sted og faciliteter.

TA: enig i at IPSC skytterne har har mulighed for at deltage i mange IPSC stævner, og at de derfor har andet at lave end at skyde tjenestepistol og kombipistol, men så må vi finde andre skytter. Jeg tror der er masser af potentiale rundt omkring. Mht. match kollisioner, så træder nye nordiske regler i kraft fra 2016, som bør hjælpe på det. Nogen sov i timen mht. NM PD, der var også tidligere nordiske regler om at stævner indenfor samme gren skulle ligge med 3 ugers mellemrum. Der var ikke nogen problem da vi vedtog det, men det er det blevet i dag. Men vi arbejder på at der ikke er kollisioner i samme weekend. Vi kan ikke blande os i hvilke steder stævnerne bliver afholdt.

KEP: Tror også de sene indbydelser har en betydning mht. rekruttering af hjælpere, og en lavere kvalitet af stævner. Hjælpere trækker også skytter med. Man skal være ude i bedre tid og engagerere hjælpere.

Lars Hagemann (LH): Man bør rette banedisciplinerne mod ikke-IPSC skytter. Man bør få flere involveret som ikke har IPSC licens, evt. fortælle om hvordan det er en god måde at få forudsætningerne for IPSC på plads.

TA: Vi strammer op på banedisciplinerne, Claus Madsen bliver sekretær for banediscipliner. Regelsæt bliver ensrettet. Vi har lavet en kalender for i hvilke måneder DSF gerne ser DM afholdt i de forskellige banediscipliner. Begge dele kommer på nettet når de er klar, og skulle gerne gøre at stævnerne er klar i bedre tid.

FJ: Der mangler tovholdere i foreningerne, som kan få breddeskytterne med. Det er foreningernes ansvar at få folk med ud. Vi skal overbevise folk om at konkurrence er godt for dem, ikke forsøge at tvinge skytterne.

ES: vi kører et internt uddannelsesforløb i krudtuglen, for at give nye skytter selvtillid til at tage med ud og skyde.
Vi tager gerne et af bane DM'erne.

Herefter er formandens beretning taget til efterretning.

3. Udvalgsformændene aflægger beretning

Ordensudvalget:

TA: Intet at berette.

Udtagelsesudvalget:

Henrik F. Nielsen (HFN): vi havde udtagelse til VM sidste år. Det gav noget snak, som det altid gør når der er mange som gerne vil med. Vi har udtaget som vi plejer.

Teknisk udvalg:

KEP: Der har ikke været forespørgsler. Vi samarbejder med JM Skydeinspektør Erik Jensen omkring skydning på stål.
FJ: En tilføjelse: der må ikke skydes på stål med Action 3 ammunition. Der er risiko for rikochet.

Ungdomsudvalget:

KEP: Der har ikke været noget, og det har der ikke været i de senere år. Vil gerne ha' andre med i arbejdet.

IT og PR udvalg:

Mads Peter Bach (MPB): Ikke noget nyt på IT siden.
TA: Vi arbejder på bedre kontakt til skytter og foreninger gennem IT.
JR: Hvad gør vi for at hverve flere medlemmer, synes ikke 355 er et højt tal. Jeg mener vi tidligere har haft højere tal?
LT: Det kommer stort set lige mange ind som ud (40-50), så kurven er stagnerende. Vi har det højeste antal licenshavere nogensinde i år.
JR: det er DSF som står for at få flere skytter ind i folden. Hvis vi ser på landene omkring os, f.eks. Sverige, så har de medlemstilgang. PR udvalget bør arbejde på at få flere medlemmer.
LH: Skytterne er der, men de tror det er for svært at få licens.
Mark Weisinger (MW): Jack, det er måske tænker du på forskellen mellem antallet licenskytter og det antal medlemmer vi betaler for til IPSC. I sverige er det bl.a. riffel og hagl som får IPSC til at vokse.
LT: Det er ikke nok med flere skytter, foreningerne skal ha' noget at tilbyde så de kommer ud og bruger deres licens.
GH: Det er meget at 30-50 forlader os hvert år. Det burde være nemmere at fastholde end at rekruttere nye, og kunne føre til vækst i antallet af licensskytter.
ES: Det tager et par år at få folk klar til at skyde IPSC. Folk tror at licenskurset er voldsomt svært og at der skal læses meget. Man skal fortælle dem at det ikke er rocket science. Vi laver en læsegruppe omkring med regelsættet. Vi tror på, at hvis vi har en flok som har læst sammen og taget licensprøven sammen, så tager de også til stævner sammen.
Jan Rajchman (JAR): Vores banediscipliner er meget om vinteren. Måske folk ikke vil skyde om vinteren, og vi skulle tilbyde banedisciplinerne også om sommeren.
Claus Henneberg (CH): Jeg har set ca. 10% af de skytter som tog licens i år til matches. Virker det at "tvinge" folk til at skyde 2 stævner? Vi bør evaluere om det virker, eller om vi skal prøve noget andet? Kurset er simpelt og pædagogisk. Per Bressendorf har brugt meget tid på at gøre det let tilgængeligt, det er ikke så svært
LH: Vi har ikke mini-matches nok om vinteren, der er nok nogen som går tabt der. I Sverige har de mini-matches stort set hver weekend. Folk skal ud og skyde så snart de har fået deres licens, og ha' deres kammerater med. Folk skal se at man kan skyde i udlandet også. Men det er foreningernes opgave.
TA: Vi burde internt analysere afgangen, for at se om det er nye eller gamle skytter der falder fra. For 2-3 år tog Lars Hagemann personlig kontakt og fik fat i 10-12 nye skytter op til Rooster mountain, og fik dem til at skyde en lv. III match.
ES: Regelsættet skræmmer, når de begynder at læse det igennem. De bliver i tvivl om man skal man kunne regelsættet udenad.
Peter Munk Andersen (PMA): Findes American Handgunner Postal Match stadig?
TA: Den findes ikke længere.
JAR: Der skal være bedre materiale, ikke kun til IPSC, som forklarer og viser vores discipliner.
FJ: IPSC er faktisk stort ift. andre discipliner. Kig på resten af Unionens discipliner, der kommer betydeligt færre skytter.
GH: Man kunne starte ICS matches op igen herhjemme, og findes ICS stages som kunne skydes på en alm. 25m bane.
CH: Resultatbasen på DSF.DK, var det ikke en ide at fjerne udenlandske skytter.
MPB: De er nødt til at være i databasen af hensyn til resultatlisterne. Men det var måske en ide at ikke at vise dem på oversigten over skytter.
Thomas Andersen: Der er to Thomas Andersen i databasen, og resultaterne er ikke altid tilknyttet den rette skytte.
MPB: skriv til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. hvis der er rettelser.

IPSC udvalget:

TA: Vores lv. III sanktioneres uden sværdslag, i modsætning til mange andre, det er dejligt.
Vores dommere har et godt ry internationalt.
JR: Det er et problem at finde ud af hvor og hvornår DM er, og det samme gør sig gældende for Nordisk Mesterskab. Det er et detektivarbejde hvert år, og i år ved vi ikke hvor og hvornår DM er? Det er rart at vide i god tid af hensyn til planlægning.
TA: Det er vedtaget for længe siden, og burde stå på de enkelte matchhjemmesider. Production og Open burde være i Dall. Resten på Rooster.
Der er lavet en kalender langt fremad for NM, 5-7 år.
MW: Måske burde man lave et lignende system omkring DM i DK?

Dynamisk udvalg:

KEP: Ikke noget i år.

Statisk udvalg:

FJ: Vi har fået indendørs Kombipistol op og køre. Det er en god disciplin. Vi har nok ikke behov for flere discipliner, når vi får PPC op at køre. Der arbejdes på en godkendelse på skydning med pistol ud til 200m, metalsilhouet
JR: Hvad er målet med PPC1500?
HFN: Politiet har vist lidt interesse, og få skytter fra DSF.
Claus Madsen (CM): Vi arbejder på godkendelse på baner.
LH: PPC er ved at dø, er den værd at satse på?
TA: Det er en officiel disciplin hos Politiet. Så der kunne blive noget interesse.

Disciplin og programudviklingsudvalg:

KEP: Hvor endte forsøgene med at afvikle tjeneste på en anden måde?
HFN: Det præsenteres senere.
Vi arbejder med at skifte til ikke at behøve at skyde på skiver ovenover hinanden.
TA: Et skifte vil give adgang til at bruge flere baner. De høje skiveopstillinger kan ikke bruges på alle baner. Resultaterne ændres ikke meget af et skifte.
FJ: Der bør sættes en skæringsdato for skiftet.

NROI:

Se seperat dokument.

JR: Når regelændringer kommer bør ændringerne komme på dsf.dk, så skytter ikke skal læse hele regelsættet igennem for at se hvad der er ændret.
TA: Ændringer kommer på Global Village (marked up rulebook).
FJ: Kan vi henvise til de ændrede regler?
TA: Det er ikke noget problem at henvise.
MW: Marked up regler er uofficielle.
PMA: Jeg lægger det på facebook.

4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab


Gennemgået på årsmødet.

ES: Er lånet til Distrikt København til ansvarlig kapital på KSC?
LT: Ja.

CH: NROI får pengene fra licensprøver, hvorfor er der en lille forskel mellem hvad der kommer ind på licensprøverne og hvad der betales til NROI?
LT: Det er et spørgsmål om skæringsdatoer. Når vi kommer til slutningen af året gøres regnskabet op. Det er ikke sikkert at alle regninger er kommet ind på det tidspunkt.

Diskussion omkring tilskud fra Centerautomater, hvad de skal bruges til m.m.

JR: Man bør sørge for at give landhold bedre forhold, men mon ikke man kunne gøre noget for at få bredden med. Kan vi gøre noget for at fastholde skytter?

LH: For en en del år siden tog JR og jeg rundt til foreninger, og fortalte om IPSC, viste video og så videre.Det skaffede nogle medlemmer. Det var der måske nogen som kunne få støtte til at gøre?

FJ: Vi skal ikke ind i detailanvendelse. Pengene kommer i en pulje som der kan søges tilskud fra. Der er masser af gode forslag.

Regnskabet er enstemmigt vedtaget.


5. Behandling af indkomne forslag


FJ: Der er indkommet 2 forslag. De er sendt ud 2 dage for sent.

Årsmødet godkender at de behandles alligevel.

Forslag A: en niveaudelt træneruddannelse (JR).
http://www.dsf.dk/attachments/article/2157/ForslagA_DSF2015.pdf
TA: Der er opbakning fra bestyrelsen, vi synes det er en god ide. Vi synes der skal laves en arbejdsgruppe som kan skabe den struktur.
JR: Jeg oplever at der er personer som gerne vil være trænere, men ikke ønsker at være dommere. I Unionen er dommere og trænere skarpt adskilt.
Man har andre kompetencer når man er dommer, end når man er træner. Det er to forskellige typer personer som tiltrækkes af de to ting.
CH: Jeg støtter forslaget, licenskursus er dog ikke en træneropgave, det er sikkerheden som skal være i fokus. Det kræver at undervisningen køres af erfarne dommere, som kan se disse ting.
TA: hvor mange skal der være i arbejdsgruppen?
JR: Ikke for mange, 3-4.
GH: Der er brug for oprydning i hvem der må hvad. Måske skal der arbejdes på at ændre reglerne om, at der skal være en dommer til stede under træning.
LH: Det er en frustration for nye dygtige skytter, at de ikke kan få lov til træne på egen hånd.
Per Bressendorff (PB): Måske kunne man lade trænerne forberede folk til licensprøven.
MPB: Vi skal sørge for at, det vi laver kan bruges i hele landet. Det er ikke sikkert der er et etableret IPSC miljø med folk som ønsker at være trænere, i de områder af landet hvor kursister til licenskurset kommer fra.
ES: Er det en dansk regel at der skal være RO til stede ved træning.?
FJ: Det er en dansk regel, som vi har mulighed for at ændre. Udvalget som bliver nedsat finder en fornuftig balance sammen med NROI. Dommere har med rette fokus på sikkerheden. men der er behov for trænere også, til at højne det sportslige niveau.
ES : Det skal udspecificeres mere hvem der må hvad, med hvem. Eksempelvis en RO med skytter som ikke er på licenskursus.
PB: foreslår at udvalget slås offentlig op, så andre end dem der er tilstede i dag kan bidrage.
Udvalg: Jack Rømer, Bo Stampe Madsen, Finn Johansen

Årsmødet vedtager at udvalget bliver nedsat, og arbejder videre med forslaget.

Forslag B:
Forslag til udtagelse.
http://www.dsf.dk/attachments/article/2157/ForslagB_DSF2015.pdf

Forslag 1: Udtagelsesudvalget bør offentliggøre de regler for udtagelse som det anvender.

HFN: Vi sørger for at få det lagt på nettet. Den nuværende måde: vi kigger på evner, præstationer, stabilitet, aktivitet m.m. Vi kigger også på at gi' plads til juniorer, ladies som måske ellers ikke ville klare cuttet (wildcards). Vi har gået efter de bedste der er på listen af skytter som ønsker at deltage. Udvalget har altid været enige om hvem der skulle udtages.

Forslag 2: Sender vi de bedste eller bredden?

HFN: Når man ser på de lister som udtager fra, så sender vi også bredde.

Forslag 3:
75% til eliten og 25% ved lodtrækning.

Udvalget foreslår at størstedelen udtages som nu, at der er nogle wildcards, og at der er et mindre antaltil lodtrækning,

Under 12 slots: 1 wc 1 lodt
Mere end 12 slots: 2 wc, 2 lodt

Det er svært at fordele pladser på division og kategori ud fra forslag 3. Udvalget mener ikke det er retfærdigt. Resultater indgår som en del af kriterierne ved udtagelse, så skytterne skal sørge for at resultaterne kommer til udtagelsesudvalgetskendskab, f.eks. ved at de kommer i resultatdatabasen, eller bliver sendt til udvalget.
MPB: Det er kun danske matches som kan indgå i DSF resultatdatabasen.

ES: Hvor stort er problemet, hvor mange kandidater er der til hver plads?
HFN: 2 om hver plads, max. Til VM sidste år var der 1 skytte som ikke kom med.

Jørgen Rigtrup (JØR):  Er ipscrating.com noget af det der kigges på ifm. udtagelse?
HFN: Vi kigger på alt vi har kendskab til.
JØR: Der er et stort problem med ipscrating, skytters resultater kan være delt på flere identiteter.
HFN: Det er ikke den vi lægger mest vægt på.
JR: hvem har fremsat forslaget, og hvad er grunden?
HFN: Claus Stahnke har fremsat forslaget.

Henrik Lerfeldt (HL): Det er blevet meget aktuelt pga. den korte tid til EM og VM. VM er i Frankrig, og alle danske skytter vil gerne derned.
Claus Stahnke (CS): Dette kommer fra den uklarhed der har været omkring udtagelseskriterier.
Forslaget kommer også pga. at det har heddet sig, at der aldrig kom nogen forslag til hvordan man kunne gøre. Det skal ikke opfattes som at det er noget vi skal sidde her og beslutte. Vedtægterne beskriver, at det er udtagelsesudvalget som sætter kriterierne. Så dette er et forslag til hvordan man kunne gøre.

HFN: Ønsker man slots til de bedste, wildcards samt lodtrækning. Eller skal vi fortsætte med at sige, at vi tager de bedste af dem som har meldt sig?

GH: Skal vi se det som en holdsport, eller enkeltsport? Det er ikke vigtigt at kunne foretælle dem der er udtaget hvorfor de blev udtaget, det er mere vigtig at kunne foretælle de der ikke blev udtaget, hvorfor de ikke blev det. Udvalget har gjort et fint arbejde med udtagelse, men de nedskrevne kriterier mangler.

JR: Nu er der nogen penge. Det er de bedste der skal sendes til mesterskaber. Man burde gi' tilskud til eliten, så der er en gulerod, så det bliver eftertragtet at komme afsted.
Synes oplægget er OK, men der er nogle ulemper. Mener ikke der burde gives point for lv. II

FJ: Udtagelse gælder ikke kun IPSC, men også Steel Challenge og PPC1500.

CS: Enig i at vi skal ha' de bedste, men der bør også være plads til at andre kommer med.

GH: Det blev gjort godt sidste gang med tidlig udmelding omkring hvem der kunne komme i betragtning.
Forholdene kan ændre sig, nu hvor det ikke er selvfølge at alle RO'er kommer til at skyde ved de mesterskaber de arbejder på.

MPB: En af de ting vi som årsmøde måske skulle gi' udvalget var guidance omkring hvor mange pladser der skal gå til hver division. Det er svært at sammenligne på tværs af divisioner.

HFN: Det er det vi prøver at gøre i vores overordnede vurdering.

LH: Medlemmerne af udvalget udarbejder uafhængigt hver deres liste. Derefter sammenligner vi listerne. Vi har næsten altid været enige.

CS: Udvalget ser ikke alle matches, selv om medlemmerne i udvalget er aktive skytter.

HFN: Gør resultaterne tilgængelige for udvalget.
Skytterne ved VM var generelt ringe. Man kunne ha' skåret halvdelen væk og haft et fint stævne med gode skytter. Nogen lande stiller med dårlige skytter.

Hvordan vægter vi hold? Er det noget som opstår når det er muligt.
Hvordan vægter vi divisioner?

JR: Det må være op til udvalget om der skal satses på hold. Måske kan holdene klare sig bedre end de individuelle skytter.

BSM:  Hold er relevant til Nordisk måske knap så meget til EM og VM hvor vi ligger noget nede i feltet.

PMA: Kunne man lave kvalifikationsmatches?
HFN: Nej.

CH: Overlad arbejdet til udvalget, så kan man få indflydelse på hvem der sidder i udvalget når det er på valg. Føler det er en lang diskussion omkring ingenting.

Henrik Laursen: Der skal arbejdes for at modvirke rygter omkring udtagelsen. Rygterne om at det er venner som bliver udtaget, er problemet.

CS: Der skal offentliggøres kriterier.

HFN: vi vil overholde 1 og 2. Vi vil bruge nogen af forslagene fra 3.

6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr m.v.

Bestyrelsen foreslår:
2016 foreningskontingent stiger til 760 med efterfølgende stigning på 80 kr per år de næste 2 år.
Licensgebyr uændret.
Stævnegebyr bortfalder pga for meget administrativt arbejde.

Debat:
CH: Hvorfor skal foreningsgebyret stige når vi har overskud?
TA: Det er fordi vi blir betragtet som billigt i forhold til ISSF forbundene i Unionen. Foreninger melder sig ud af de lokale ISSF forbund og melder sig ind hos os.
Thomas Andersen: Lyder som en kartelaftale. Skulle de andre ikke sætte prisen ned?
FJ: DSF kan sagtens bruge de ekstra kontingentmidler, f.eks. støtte ifm. deltagelse ved EM og VM.
ES: Batter foreningskontingentet noget, i forhold til at yde sådan en støtte?

Forslaget enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelse


På valg :

Formand for DSF.
Tim Andersen genvalgt.

Bestyrelsesmedlem John Westgard er afgået ved døden. Bestyrelsen foreslår Bo Stampe Madsen.
Bo Stampe Madsen valgt.


8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Mads Peter Bach valgt.

9. Valg til udvalg

Ordensudvalget:

Bo Stampe Madsen genopstiller ikke pga. valg til bestyrelsen.
Mads Peter Bach valgt som formand.
Erkki Søndergaard valgt som udvalgsmedlem.

Udtagelsesudvalget:

Henrik F. Nielsen genvalgt
Lars Hagemann genvalgt
Bo Stampe Madsen genvalgt

IT og PR:

Jan Rajchman valgt som formand
Henrik Laursen genvalgt
Peter Munk Andersen valgt

IPSC udvalget:

Formand:
Tim Andersen genopstiller.
Claus Henneberg opstiller.
6 stemmer til Claus Henneberg, 18 til Tim Andersen. Tim Andersen er genvalgt.

Riffel: Mark Weisinger genvalgt
Shotgun: Per Jensen genopstiller ikke. Bo Stampe Madsen valgt.
Pistol: Lars Hagemann valgt.


10. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Knud Erik Poulsen genopstiller. Henrik Lerfeldt stiller op.
Henrik Lerfeldt valgt.
Knud Erik Poulsen valgt som suppleant.

11. Eventuelt


JR: Hvad blev der af Carl Erik Sanders fond?
TA: Den blev afviklet ifm. advokatregning på 30.000,-

HL: Ville gerne ha' haft mere gennemsigtighed omkring hvor DM i IPSC skal holdes.
TA: Mente at der var truffet en aftale om fordeling af DM'er. Men det gør vi bedre til næste år.
BSM: Kan man ikke bare lade være med at afholde DM?
PMA: Hvad er problemet i at afholde DM?
HL: Tidligere penge for deltagelse samt reserverede slots. Rooster Mountain er allerede udsolgt, så der kan ikke reserveres slots.
HFN: Der skal ikke holdes slots åbne til DM, det er ved Nordisk mesterskab.
PMA: Kunne man holde det på en SweDen Cup?
CH: Max. deltagerantal ved SweDen Cup på Rooster er 120, og der plejer at være ca. 80 deltagere, så det kunne være en mulighed, evt. ved opdeling af DM'er.
JR: Hvad er problemet lige nu?
CH: Rooster er udsolgt, så man ville ikke kunne deltage i DM, hvis man ikke allerede er tilmeldt.
ES: Det bør være klart ved matchåbning hvad der er DM.
FJ: Fordelingen skal være klar inden sæsonstart.
MPB: Rooster var udsolgt på under 2 timer, og åbnede tilmeldingen i starten af december, så hvis fordeling af DM'er skal kunne ske, så skal den klares væsentlig inden sæsonstart, dvs. i løbet af efteråret. Hvis andet ikke kan lade sig gøre kan vi holde DM ved Challenge i Dall, det ville være en skam at undlade at afholde DM.
PMA: Evt. en sweden cup over 2 dage?
CH: Der er et problem med at nå opbygning. Men Sweden Cup er en mulighed.
TA: Kunne man holde SwedenCup som lv. 3?
MW: Det giver problemer.
TA: IPSC DM fordelingen vil være afgjort indenfor 14 dage.

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates