DSF For skytter Indbydelser Andet Indkaldelse til DSF Årsmøde 2013
Indkaldelse til DSF Årsmøde 2013
Onsdag, 09. januar 2013 01:45

Hermed indkaldes til Dansk Sportsskytte Forbunds årsmøde jvf. vedtægterne.

Årsmødet afholdes som følger:
Søndag d. 24. februar 2013 kl. 14.00.

SKAK huset
Selinevej 5
2300 Kbh. S.

Dagsorden for Årsmødet.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyrer m.v..
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg.
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Punkter rejst under 11. kan ikke besluttes under årsmødet.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Årsmødet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Attachments:
Download this file (DSFGF13.pdf)DSFGF13.pdf[ ]19 Kb
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates