DSF Nyheder Generelt Unionens fremtid - og "nedlæggelse" af forbund....
Unionens fremtid - og "nedlæggelse" af forbund....
Skrevet af Henrik Lerfeldt   
Tirsdag, 13. oktober 2020 09:09

En afhandling i flere tempi.

 

Før du læser videre, skal du vide at DSF's bestyrelse INTET beslutter omkring opløsning af DSF eller lignende uden at have afholdt nødvendige afstemning(-er) i DSF. Der er ingen konkret tidsplan endnu for Unionens vsioner.

---

DIF (Danmarks Idræts Forbund) har bedt Dansk Skytteunion om at modernisere sig. Det er det der hedder vink med en vognstang - "i taber hele tiden medlemmer" - noget må gøres. Ellers truer DIF i yderste konsekvens med at fratage Unionen det årlige tilskud. I 2019 modtoges 1.564.000 i tilskud alene med afsæt i medlemstallet.

DIF har i to andre forbund - "Dansk Svømme Forbund" & "Dansk Kano- ogh Kajak Forbund" medvirket til at modernisere organisationerne. Det har angiveligt givet flere medlemmer. Man kan jo altid spørge om strukturændringerne kom først eller medlemstilgangen - og spørge ind til hvordan man fik vendt medlemsafgang til medlemstilgang via en organisationsændring - men det nøjagtige svar på det kender jeg desværre ikke (og det er faktisk ret essentielt for hele sagen).

---

I foråret 2019 var alle interesserede indbudt til en dag med "Organisationsdag, Fremtidens moderne skytteorganisation". Der afholdtes 2 møder, hhv 26. januar 2019 og 19. maj 2019.

Der var inviteret repræsentanter for de to forbund nævnt ovenfor - og de gennemgik den organisationsudvikling, der åbenbart havde skiftet medlemsflugt til medlemstilgang.

Deltagerne på de to møder blev herefter bedt om at opstille problemer, scenarier, løsninger, modeller o.s.v. til at vende medlemsafgangen for skydning i Danmark. Unionen er ikke alene om at opleve medlemsafgang - DGI oplever det samme. Tilgangen til ændringer var lidt bundet af hvad der var sket i de to forbund, og løsningsmodeller var også lidt bundet af hvad der var sket i disse to forbund. Hovedord kan nok samles til "forenkling af organisationsstrukturen". Der er udgivet en omfattende notat om resultatet af møderne: Bilag 1 - nedenfor. Jeg synes i skal sætte jer og læse notatet før i læser videre. Uden at læse notatet bliver resten meningsløst.

Jan Darfelt har skrevet et notat om DIF's opfattelse af situationen med ret konkrete forslag til handlinger: Bilag 2. Der blev heri blandt andet anmodet om at der nedsættes en styregruppe senest 1. oktober 2019.

Henover sommeren 2019 lavede DIF egenhændigt en undersøgelse af hvad medlemsforeningerne synes om Unionens arbejde. Det er ikke helt vildt opmuntrende for Unionen. Der gives ikke helt vildt mange point til Unionen omkring kommunikation og reelt brug af Unionen og lokalforbund (dette dækker så ikke DSF der er et landsforbund). Dette dokument er ikke ligefremt centralt, men bør dog læses.

24. oktober 2019 nedfældede Erik Mouritsen så en samlet procesplan: Se bilag 3. 27. oktober 2019 blev denne fremlagt og gennemgående drøftet på møde mellem forbundene og Unionen. Referat ligger vedhæftet.

Herefter sker der ikke meget - Corona river alting i stykker.
I eftersommeren indkaldes så endelig til nyt repræsentantskabsmøde. 15. august 2020 forsøges afholdt repræsentantskabsmøde i Unionen. Det erklæres ugyldigt grundet manglende antal deltagere.
Der er materiale fremlagt på mødet omkring fremtidig struktur i f.eks. Slides vedhæftet og repmøde-2020-referat. Men - altså ikke mange deltagere.

29. august 2020 inviteres forbundene til et orienteringsmøde omkring fremtidig struktur. Materialet fra det forgæves repræsentantskabsmøde fremlægges igen. Vi bliver efter lidt "pressen på" enige om at Unionen i det mindste bør kunne stille med et konkret forslag til nye vedtægter - da processen nu har varet mere end 1 år. Disse er dog ikke udarbejdet endnu - da de skal udarbejdes i samarbejde med DIF - der imidlertid er lagt ned af noget internt fnidder.

11. oktober 2020 bliver der afholdt et nyt repræsentantskabsmøde, der går lidt i hårdknude grundet nogle fremlagte ændringsvedtægter vedrørende fremtidige krav ved opstilling af kandidater til Unionsstyrelsen. Unionsstyrelsen foreslår - ud fra et ønske om fremtidigt at være "professionelt" - at kandidater skal indgive ansøgning vedlagt CV allerede 15. januar i valgåret - og altså ikke kan stille op på selve dagen for repræsentantskabet. Der var også forventning om at man skulle forhåndsgodkendes af 3 foreninger. Endvidere foreslog bestyrelsen at bestyrelsen kunne supplere sig selv hvis nogle poster blev ledige udenfor den valgte periode. Der ytredes en hel del utilfredshed - også selvom bestyrelsen barberede nogle af kravene lidt ned. Det endte med at ændringen blev nedstemt i sin helhed med 53 mod 44 stemmer.

Og så er vi her i dag. Vi har ikke set noget konkret forslag til nye vedtægter - og den nye organisationsplan er ikke helt færdig.

Vi er på gentagne møder blevet lovet:
- DSF vil forsætte som Komité i stedet for et forbund. Vi slipper for at have egen kasse og økonomistyring. Vi vil stadig kunne eksistere med egne konkurrencer, egne regler for styring af vores del af organisationen (nu blot en komité)
- De indtægter DSF nu har som licensindtægter (altså alle personlige medlemmer), bliver vi ved at have råderet og fuld bestemmelse over. Vi bestemmer altså selv (de der bliver valgt til komiteen) hvad vi vil bruge vores primære indtægt på. De passerer dog Unionens bankkonto.
- Der er ikke taget stilling til hvordan man foretager valg til komiteen - men det må være et krav at det kun er IPSC-licenshavere der kan deltage i valg. Om vi så stadig skal have de regler vi har nu for stemmetal fra de forskellige foreninger må vi se på henad vejen.
- De indtægter (medlemsgebyr og forsikring) der kommer fra medlemsforeninger vil gå til Unionen - hvilket de reelt set for de flestes vedkommende allerede gør i dag.
- De discipliner vi har i dag tilhører for de flestes vedkommende IPSC.org - og det ændrer DSF's organisatoriske forhold ikke på.
- Qua reglerne hos IPSC skal vi have nogle vedtægter der bestemmer hvordan RD vælges - det må vi se på hvordan kan indarbejdes.
- NROI er der ikke nogen i Unionen der ved hvad er for en størrelse.

Principielt er der vel ikke noget der forhindrer at DSF stadig eksisterer udenfor Unionen - men det organisatoriske bliver måske et misk/mask.

Der er mange ting der ikke er taget hensyn til, eller endda tænkt på.

Hvis i har lyst til at debattere ovenstående oplæg, så lad os gøre det på FB, men det skal gøres sobert og konstruktivt.

mvh
Henrik Lerfeldt

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2021 RocketTheme Joomla Templates