DSF Nyheder Nyhedsbreve Formandens e-Nyhedsbrev, Sept-okt 2006
Formandens e-Nyhedsbrev, Sept-okt 2006
Skrevet af Tim Andersen   
Tirsdag, 19. september 2006 10:40
SweDen Cup VI på Hanebjerg er nu undervejs. Vi håber på stor deltagelse på søndag d. 24. og ser gerne især alle de nye licensskytter på banen! Se invitation på webbet.

DM på Tjenestepistol er i år en større affære, idet vi kører den simultant både i Ulfsborg og på Kalvebod d. 30. september / 1. oktober. Drømmen er at vi er real-time opkoblet mellem de to steder via internettet, men det bliver forhåbentlig næste gang hvis det nye match format i øvrigt viser sig at være en succes.

Årets sidste IPSC match i Quickborn er snart overtegnet. Har du ikke fået den sædvanlige invitationsmail eller ikke fået tilmeldt dig kontakt Jürgen asap.

Årets DM på Kombipistol og Bowling Pins er under planlægning, mere senere.

IPSC Sikkerheds- og Licenskurserne er nu overgået til en softwareløsning udviklet af NROI i samarbejde med Carl Bro gruppen, så man løser den teoretiske prøve ”open book” on-line. Den praktiske del er samtidig rykket ud på Kalvebod. NROI v/ Steen har fået lavet særdeles flotte barrikader m.v., og det første kursus blev (som sædvanligt) en succes. Næste kursus samme sted d. 14. – 15. oktober. Ønsker du at komme med her er det ved at være op over med tilmelding. Se ”Licensansøgning” på webbet.

IPSC Europeans i Shotgun i Kavala blev næsten dobbelt så stort som det første. Det lover godt for sportens udvikling! Ved årets Assembly blev det besluttet at Frankrig afholder Handgun-EM næste år.

Årets Rooster matcher fik prædikatet ”Bedste Endnu” fra mange skytter. En stor tak til alle der gjorde et særdeles flot stykke arbejde i forbindelse med matcherne!

Kampskolens forsøg med stål og rækkevidde af forskellige ammunitionstyper er tilendebragt denne uge, og når deres rapport foreligger, går Justitsministeriets Skydeinspektør Erik Jensen og vi i gang med at lægge sidste hånd på det nye regelsæt for Terræn- og Terrænmæssige skydninger under Dansk Skytte Union. Et stort men spændende stykke arbejde!


Vi ses på banen…

Tim
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates