DSF Nyheder Nyhedsbreve Dansk Skytte Union, Friend or Foe
Dansk Skytte Union, Friend or Foe
Skrevet af Bestyrelsen   
Søndag, 03. Juli 2016 22:05

DSF har gennem de senere år haft problemer med at få visse rifler godkendt af Dansk Skytte Union uagtet de er indeholdt i vores internationale og godkendte discipliner og anvendes i mange af de lande vi normalt sammenligner os med. Det har drejet sig om jagtrifler, som er blevet afvist (da deres piber er for tynde), rifler med korn-og-kærv (da de ikke er ”seriøse” at skyde med), rifler med andet end bolt action (pump og lever), samt rifler der ligner ”onde” rifler, altså med plasticskæfte og andet. Samtidig er der givet forbud mod at lade med mere end 6 skud uagtet det konflikter med den disciplin riflen er SKV-godkendt til.

Nu fik vi omsider nok, og afkrævede Unionen en begrundelse for disse tåbelige tiltag. Vi fik svaret, at ”det er ifølge ”retningslinjer for SKV”, og at våbnene skal være ISSF-type våben. Nu har det så vist sig, at det simpelthen var usandt, og at sådanne ”retningslinjer” slet ikke eksisterede.

Men det stopper ikke Unionen i at spænde ben for skydeidrættens udvikling, og man har således hasteindkaldt til en møderække i SKV sammen med DGI med henblik på at gøre SKV til et idrætspolitisk redskab ved at anvende devisen: Alt er forbudt med mindre SKV mener, det er ”relevant”. Man vil dermed begrænse skytternes muligheder for at få våben til godkendte skydedisciplinrer og i overnesstemmelse med våbenlovens bestemmelser. For DSF’s vedkommende vil det gå kraftigt ud over deltagelsen i IPSC Rifle, 200M Kombiriffel samt Riffel Langdistanceskydninger, alle i MAS og MAO  (Manual Action Standard og Manual Action Open) klasserne.

Nu har man i sin visdom besluttet bl. a. følgende (ja, I tror det er løgn):

Totalforbud imod:

Foldeskæfter (de anses ikke velegnede ud fra et sportsligt synspunkt)…

Eftermontering af mundingsbremse (begrundelse henstår i det uvisse)

Gevind i piben (grundet ”negativ signalværdi”)…

Må ikke ligne et fuldauto våben (nøjagtig samme formulering som det EU forslag der nu er endelig afvist af næsten alle medlemslande)

Våben der i det offentlige rum betragtes som henførende til politi og militær. (”Signalværdi” igen?).

Må ikke have integrerede støtteben (begrundelse henstår i det uvisse)

Længde af riffel max (de mener nok min) 90 cm. Bem.: tilsvarende EU regel er 60cm. (Begrundelse henstår i det uvisse).

Riffel-kaliberbegrænsning 8mm. (Der er ikke ”belæg” for større kalibre)…

Hertil kommér, at man i SKV nu diskuterer, hvordan man bedst kan inddrage de våben der måtte være givet tilladelse til i strid med de nu vedtagne SKV-begrænsninger.

Tilsvarende begrænsninger udover våbenlovens bestemmelser ønsker man tillige at udarbejde for pistoler og haglgeværer. Hvordan tror man det kommer til at spænde af, når man ser hvad de kan finde på med rifler?

Man kan se hele listen på http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Referat_UNSTY-m%C3%B8de-16-06-16.pdf

Vi må desværre konstatere, at vi i Dansk Skytte Union er begavet med en bestyrelse, hvis forslag om begrænsning af våben får EU’s foreslåede begrænsninger til at blegne. Og det skulle være folk der skulle varetage vores interesser. Når der sidder en bestyrelse, der mener, det er dens fornemste opgave at lægge sten i skoen for dens egne medlemmer, bør den efter vores opfattelse udskiftes.

Men, vi kan ikke gøre det alene. Derfor inviterer vi  til en arbejdsgruppe for skytter, der gerne vil holdes orienteret om, og måske deltage i, DSF’s idrætspolitiske arbejde. Man kan skrive sig på listen på www.dsf.dk under ”For Skytter” og ”Skydepolitik”.

DSF Bestyrelse

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2019 RocketTheme Joomla Templates